kt.agh.edu.pl

AktualnościNews

2016-12-26 00:45
Stypendia Ministra przyznane studentom Katedry Telekomunikacji
Trzej studenci kierunków prowadzonych we współpracy z Katedrą Telekomunikacji: Piotr Jaglarz (...
2016-12-19 16:00
W Katedrze Telekomunikacji AGH otwarte zostało nowoczesne laboratorium bezpieczeństwa. W sali D6/L1...
2016-12-18 15:00
Czasopismo International Science and General Applications (ISGA)
Mikołaj Leszczuk został zaproszony do zespołu redakcyjnego (editorial board) czasopisma...

WydarzeniaEvents

2017-01-13 09:15
Prof. Andrzej Jajszczyk jedynym Polakiem powołanym do Europejskiej Rady ds....
Prof. Andrzej Jajszczyk został powołany przez Komisję Europejską do Rady Naukowej określającej...
2016-12-21 23:30
Sympozjum XXX-lecia Katedry Telekomunikacji
W dniu 14.12.2016 odbyło się Sympozjum XXX-lecia Katedry Telekomunikacji Akademii Górniczo-...
2016-06-07 11:00
Prof. Andrzej Jajszczyk członkiem Komitetu Polityki Naukowej
W dniu 1 czerwca 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał prof. Andrzeja Jajszczyka na...

Oferta dydaktycznaOffer

OfertaUpcoming Events