kt.agh.edu.pl

AktualnościNews

2016-12-26 00:30
Ministry Grants for Department of Telecommunications Students
Three students participating in the courses co-leaded by the Department of Telecommunications:...
2016-12-19 16:00
The Department of Telecommunications has opened a modern network security laboratory. The equipment...
2016-12-18 15:15
Journal of International Science and General Applications (ISGA)
Mikołaj Leszczuk was invited to the editorial board of the Journal of International Science and...

WydarzeniaEvents

2017-01-13 09:30
Prof. Andrzej Jajszczyk jedynym Polakiem powołanym do Europejskiej Rady ds....
Prof. Andrzej Jajszczyk został powołany przez Komisję Europejską do Rady Naukowej określającej...
2015-11-24 08:00
Multimedia Communications, Services & Security (MCSS’15)
The objective of the Multimedia Communications, Services & Security (MCSS’15) conference is to...
2015-01-01 00:15
Official commencing of SCISSOR project
The SCISSOR project (security in trusted SCADA and smart-grids) commenced officially on 1 January...

Oferta dydaktycznaOffer

OfertaUpcoming Events