Convex Hull-based Approximation of Forest Fire Shape with Distributed Wireless Sensor Networks

English
Publication: 
Convex Hull-based Approximation of Forest Fire Shape with Distributed Wireless Sensor Networks
Publishing date: 
December, 2011
Show in user profiles:: 
brus's picture
dr inż.
Paweł
Kułakowski
Ph.D.
adiunkt
room: 
B9/312
phone: 
+48 12 6173967
email: 
kulakowski@kt.agh.edu.pl
www: 
http://kt.agh.edu.pl/~brus
konsultacje: 
środa 10:15- 11:15
Informacje dodatkowe: 

Dr Paweł Kułakowski obronił doktorat dotyczący systemów wieloantenowych MIMO na AGH w roku 2007. Po doktoracie ponad dwa lata pracował na uniwersytetach Technical University of Cartagena, University of Girona i University of Castilla La Mancha w Hiszpanii. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Telekomunikacji AGH. Jego zainteresowania naukowe dotyczą nano-sieci komunikacyjnych, sieci 5G i IoT, sieci samo-organizujących się oraz algorytmów lokalizacji bezprzewodowej. W latach 2011-15 współprzewodniczył europejskiej grupie naukowej zajmującej się komunikacją bezprzewodową w środowisku indoor w projekcie COST Action IC1004 on Cooperative Radio Communications for Green Smart Environments. Obecnie jest w komitecie zarządzającym kolejnego projektu typu COST: IRACON Inclusive Radio Communication Networks for 5G and beyond. W roku 2008 otrzymał grant MNiSW "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców". W roku 2010 był głównym organizatorem warsztatów naukowych dotyczących sieci sensorowych w Kanadzie. W roku 2014 uzyskał stypendium MNiSW dla młodych wybitnych naukowców. Jest laureatem dwóch nagród za najlepsze publikacje konferencyjne. Pełni również funkcję edytora wykonawczego w czasopiśmie Transactions on Emerging Telecommunications Technologies.

Additional information: 

Pawel Kulakowski (www.kt.agh.edu.pl/~brus) received his Ph.D. in telecommunications from the AGH University of Science and Technology, Poland, in 2007, and currently he is working there as an assistant professor. He spent about 2 and 1/2 years as a post-doc or a visiting professor at universities in Spain, specifically at Technical University of Cartagena, University of Girona, University of Castilla-La Mancha and University of Seville. He co-authored more than 40 scientific papers, in journals, conferences and as technical reports. During last 12 years, he was involved in european research projects, especially COST Actions: COST2100, IC1004 and CA15104 IRACON, focusing on topics of wireless sensor networks, indoor localization and wireless communications in general. His current research interests include molecular communications and nanonetworks. He was recognized with several scientific distinctions, including 3 awards for his conference papers and a governmental scholarship for young outstanding researchers. Since 2011, he is an executive editor in Transactions on Emerging Telecommunications Technologies.

Author/s: 
M. Ángeles Serna, Aurelio Bermudez, Rafael Casado, Pawel Kulakowski
Publication type: 
proceedings paper
Publisher: 
Proc. 7th International Conference on Intelligent Sensors, Sensor Networks and Information Processing (ISSNIP 2011), Adelaide, Australia
pages(from-to): 
419-424
Summary: 
Monitoring of physical phenomena is one of the most promising application fields of wireless sensor networks. In this work we focus on obtaining the shape of a forest fire. In this kind of applications, the information sensed by network nodes is usually transmitted to a base station located at the border of the network, where it is finally processed. However, such an approach requires that a large amount of data is transmitted through the network. In this paper, we assume that network nodes are able to collaborate in order to obtain an approximation of the forest fire shape without any base station, in a completely distributed way. We propose and analyze two techniques for performing this approximation. The first one makes intensive use of resources, while the second model incorporates an aggregation technique, reducing significantly resource requirements.
publikuj: 
na wszystkich stronach