A modular, flexible and virtualizable framework for IEEE 802.11

English
Publication: 
A modular, flexible and virtualizable framework for IEEE 802.11
Publishing date: 
July, 2012
Show in user profiles:: 
gozdecki's picture
dr inż.
Janusz
Gozdecki
Ph.D
adiunkt
room: 
B9/309
phone: 
+48 12 6174806
email: 
gozdecki@agh.edu.pl
www: 
kt.agh.edu.pl
konsultacje: 
środa 8:30- 9:30
consultations: 
by appoitment
Informacje dodatkowe: 

Janusz Gozdecki otrzymał tytuł magistra inżyniera w r. 1995 oraz stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie telekomunikacja w r. 2010 na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej. Jego zainteresowania są związane z sieciami bezprzewodowymi. Jest recenzentem w czasopismach i konferencjach międzynarodowych. Pracuje bądź pracował aktywnie w takich projektach europejskich, jak: MOBYDICK, DAIDALOS I, DAIDALOS II, CONTENT, CARMEN, MEDUSA, HECTOR, FLAVIA i PROACTIVE. Uczestniczy również w realizacji projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz projektów dla przemysłu. Jest zaangażowany w proces standaryzacji architektury GANA dla ETSI. Jest współautorem sześciu książek oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Additional information: 

Janusz Gozdecki received his M.Sc. and Ph.D. degrees in Telecommunications from the AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland in 1995 and 2010, respectively. In 1995 he joined AGH-UST as a researcher. Now, he works as an assistant professor at the Department of Telecommunications. His general research interests are in wireless networks and quality of service in IP networks. He is a reviewer for international journals and conferences. He has actively participated in several European projects (BTI, MOBYDICK, DAIDALOS I, DAIDALOS II, CARMEN, MEDUSA, HECTOR, FLAVIA, PROACTIVE) as well as grants supported by the Ministry of Science and Higher Education.Janusz Gozdecki is the co-author of six books and over 60 research papers.

Author/s: 
Gozdecki J., Salvador P., Paris S., Pisa C., Patras P., Grunenberger Y., Perez-Costa X.
Publication type: 
proceedings paper
Publisher: 
Proc. 2012 Future Network & Mobile Summit (FutureNetw 2012), Berlin, Germany
pages(from-to): 
1-8
Summary: 
Wireless networks are extensively deployed due to their low cost and configuration easiness. However, they are not adapted to the new services and applications that are increasingly demanded by users. Current implementation of the IEEE 802.11 specification is supported in hardware devices and software developments, but they do not provide the adaptability that would enhance user experience in next generation networks. In this paper, we present a new wireless framework, based on the one currently supported by the Linux stack: mac80211. This new framework, named mac80211++, has been tailored to improve MAC features in terms of: (i) modularity, by defining different 802.11 MAC services; (ii) flexibility, by enabling dynamic configurability of the 802.11 MAC; (iii) virtualization, by managing parallel independent 802.11 MACs accessing the same system resources.
publikuj: 
na wszystkich stronach