Decreasing delay bounds for a DiffServ network using leaky bucket shaping for EF PHB aggregates

English
Publication: 
Decreasing delay bounds for a DiffServ network using leaky bucket shaping for EF PHB aggregates
Publishing date: 
January, 2010
Show in user profiles:: 
gozdecki's picture
dr inż.
Janusz
Gozdecki
Ph.D
adiunkt
room: 
B9/309
phone: 
+48 12 6174806
email: 
gozdecki@agh.edu.pl
www: 
kt.agh.edu.pl
konsultacje: 
środa 8:30- 9:30
consultations: 
by appoitment
Informacje dodatkowe: 

Janusz Gozdecki otrzymał tytuł magistra inżyniera w r. 1995 oraz stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie telekomunikacja w r. 2010 na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej. Jego zainteresowania są związane z sieciami bezprzewodowymi. Jest recenzentem w czasopismach i konferencjach międzynarodowych. Pracuje bądź pracował aktywnie w takich projektach europejskich, jak: MOBYDICK, DAIDALOS I, DAIDALOS II, CONTENT, CARMEN, MEDUSA, HECTOR, FLAVIA i PROACTIVE. Uczestniczy również w realizacji projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz projektów dla przemysłu. Jest zaangażowany w proces standaryzacji architektury GANA dla ETSI. Jest współautorem sześciu książek oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Additional information: 

Janusz Gozdecki received his M.Sc. and Ph.D. degrees in Telecommunications from the AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland in 1995 and 2010, respectively. In 1995 he joined AGH-UST as a researcher. Now, he works as an assistant professor at the Department of Telecommunications. His general research interests are in wireless networks and quality of service in IP networks. He is a reviewer for international journals and conferences. He has actively participated in several European projects (BTI, MOBYDICK, DAIDALOS I, DAIDALOS II, CARMEN, MEDUSA, HECTOR, FLAVIA, PROACTIVE) as well as grants supported by the Ministry of Science and Higher Education.Janusz Gozdecki is the co-author of six books and over 60 research papers.

Author/s: 
Gozdecki J.
Publication type: 
proceedings paper
Publisher: 
Proc. 2010 Performance modelling and evaluation of Heterogeneous Networks (HET-NETs 2010), Zakopane, Polska
pages(from-to): 
99-112
Summary: 
Handling of delay-sensitive traffic in IP networks requires strict control of QoS in DiffServ networks. The models allowing to determine fundamental limitations of traffic aggregation and aggregate-base scheduling have been studied. Application of these models to DiffServ networks, where aggregate-based servicing is a fundamental paradigm, was the base of defining EF PHB. In this paper we prove that hop-by-hop shaping of EF PHB traffic aggregates with a leaky bucket algorithm in a general DiffServ architecture with Guaranteed Rate FIFO scheduling decreases the deterministic edge-to-edge delay bounds if for each link in the network a service rate of an EF traffic aggregate is lower than a throughput of a link. Applying leaky bucket shaping for DiffServ aggregates helps to avoid excessive packet accumulation in nodes and leverages decreasing of delay bounds in case of using such scheduling algorithms as e.g. WFQ, SCFQ, end VC.
publikuj: 
na wszystkich stronach