Multicast mobility in heterogenous technologies: experimental validation

English
Publication: 
Multicast mobility in heterogenous technologies: experimental validation
Publishing date: 
December, 2009
Show in user profiles:: 
gozdecki's picture
dr inż.
Janusz
Gozdecki
Ph.D
adiunkt
room: 
B9/309
phone: 
+48 12 6174806
email: 
gozdecki@agh.edu.pl
www: 
kt.agh.edu.pl
konsultacje: 
środa 8:30- 9:30
consultations: 
by appoitment
Informacje dodatkowe: 

Janusz Gozdecki otrzymał tytuł magistra inżyniera w r. 1995 oraz stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie telekomunikacja w r. 2010 na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej. Jego zainteresowania są związane z sieciami bezprzewodowymi. Jest recenzentem w czasopismach i konferencjach międzynarodowych. Pracuje bądź pracował aktywnie w takich projektach europejskich, jak: MOBYDICK, DAIDALOS I, DAIDALOS II, CONTENT, CARMEN, MEDUSA, HECTOR, FLAVIA i PROACTIVE. Uczestniczy również w realizacji projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz projektów dla przemysłu. Jest zaangażowany w proces standaryzacji architektury GANA dla ETSI. Jest współautorem sześciu książek oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Additional information: 

Janusz Gozdecki received his M.Sc. and Ph.D. degrees in Telecommunications from the AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland in 1995 and 2010, respectively. In 1995 he joined AGH-UST as a researcher. Now, he works as an assistant professor at the Department of Telecommunications. His general research interests are in wireless networks and quality of service in IP networks. He is a reviewer for international journals and conferences. He has actively participated in several European projects (BTI, MOBYDICK, DAIDALOS I, DAIDALOS II, CARMEN, MEDUSA, HECTOR, FLAVIA, PROACTIVE) as well as grants supported by the Ministry of Science and Higher Education.Janusz Gozdecki is the co-author of six books and over 60 research papers.

Author/s: 
Gozdecki J., Sargento S., Wagner D., Rocha J., Mitrano F., Mödeker J.
Publication type: 
proceedings paper
Publisher: 
Proc. 2009 Global Communications Conference, (IEEE GLOBECOM 2009), Honolulu, Hawaii,USA
pages(from-to): 
1–8
Summary: 
The convergence of services and technologies has been driven by service and network providers with the aim to develop a unified infrastructure. From the services side, we have multimedia through unicast, multicast and broadcast services. From the technologies side, we have wired and wireless technologies, including unidirectional technologies such as DVB. These trends allied to the increasing mobility and QoS demands, introduce strong requirements to future telecommunication networks. This paper presents an innovative approach to handle multicast services in a heterogeneous networks environment, including broadcast technologies. The presented architecture aims at guaranteeing end-to-end QoS in mobility scenarios, efficiently handling the underlying network resources and integrating the emerging broadcast technologies. This architecture was developed in a real environment with mobility of multicast sessions through heterogeneous technologies, Wi-Fi and DVB, using also Wi-Fi as the return channel. The results show that the architecture is able to support the seamless mobility of users receiving multicast sessions, with low degradation on the running communications.
publikuj: 
tylko na angielskich stronach