Mobility with QoS in broadcast unidirectional technologies: experimental validation

English
Publication: 
Mobility with QoS in broadcast unidirectional technologies: experimental validation
Publishing date: 
May, 2010
Show in user profiles:: 
gozdecki's picture
dr inż.
Janusz
Gozdecki
Ph.D
adiunkt
room: 
B9/309
phone: 
+48 12 6174806
email: 
gozdecki@agh.edu.pl
www: 
kt.agh.edu.pl
konsultacje: 
środa 8:30- 9:30
consultations: 
by appoitment
Informacje dodatkowe: 

Janusz Gozdecki otrzymał tytuł magistra inżyniera w r. 1995 oraz stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie telekomunikacja w r. 2010 na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej. Jego zainteresowania są związane z sieciami bezprzewodowymi. Jest recenzentem w czasopismach i konferencjach międzynarodowych. Pracuje bądź pracował aktywnie w takich projektach europejskich, jak: MOBYDICK, DAIDALOS I, DAIDALOS II, CONTENT, CARMEN, MEDUSA, HECTOR, FLAVIA i PROACTIVE. Uczestniczy również w realizacji projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz projektów dla przemysłu. Jest zaangażowany w proces standaryzacji architektury GANA dla ETSI. Jest współautorem sześciu książek oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Additional information: 

Janusz Gozdecki received his M.Sc. and Ph.D. degrees in Telecommunications from the AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland in 1995 and 2010, respectively. In 1995 he joined AGH-UST as a researcher. Now, he works as an assistant professor at the Department of Telecommunications. His general research interests are in wireless networks and quality of service in IP networks. He is a reviewer for international journals and conferences. He has actively participated in several European projects (BTI, MOBYDICK, DAIDALOS I, DAIDALOS II, CARMEN, MEDUSA, HECTOR, FLAVIA, PROACTIVE) as well as grants supported by the Ministry of Science and Higher Education.Janusz Gozdecki is the co-author of six books and over 60 research papers.

Author/s: 
Gozdecki J., Sargento S., Wagner D., Rocha J., Mödeker J.
Publication type: 
proceedings paper
Publisher: 
Proc. 2010 IEEE International Conference on Communications (IEEE ICC 2010), Cape Town, South Africa
pages(from-to): 
1-6
Summary: 
Although mass entertainment markets, such as entertainment TV, were previously on the control of broadcast operators, the increased interest in supporting these multimedia services “anywhere and anyhow” is driving the interest of wireless operators. Therefore, the integration of broadcast technologies in the next generation networks is a reality nowadays. However, since broadcast technologies are unidirectional, their use in mobile interactive communications requires the support of other technologies to enable the upstream communication through a return channel. This paper presents an experimental setup of the architecture developed in the framework of the IST-Daidalos project [1], that is able to provide multimedia and interactive services through a heterogeneous network integrating DVB [22] technology, enabling seamless and media independent handovers with QoS support. The experimental testbed contains DVB, UMTS, Wi-Fi and Wi-Fi with WiMAX as backhaul technology, and supports seamless handovers with QoS between these technologies, integrating also handover of different return channels. The results show that the handover impact is more noticeable in handovers to DVB and UMTS technologies, when compared to Wi-Fi and WiMAX ones. Nevertheless, when the network is not overloaded, the handover timings do not exceed 200 msec.
publikuj: 
na wszystkich stronach