Evaluation of crosstalk metrics for 3D display technologies with respect to temporal luminance analysis

English
Publication: 
Evaluation of crosstalk metrics for 3D display technologies with respect to temporal luminance analysis
Publishing date: 
October, 2012
Show in user profiles:: 
juszka's picture
mgr inż.
Dawid
Juszka
M.Sc.
doktorant
room: 
D6/309
phone: 
+48126173538
email: 
juszka@kt.agh.edu.pl
www: 
www.kt.agh.edu.pl/~juszka/
konsultacje: 
do ustalenia mailowo
Informacje dodatkowe: 

Dawid Juszka jest doktorantem w Katedrze Telekomunikacji, AGH. 
Pracę magisterską pt. “Obiektywne i subiektywne metody analizy czynników jakości obrazów 3D” napisał pod opieką merytoryczną Pana Prof. dr hab. inż. Zdzisława Papira. Dawid Juszka jest absolwentem kierunku Elektronika i Telekomunikacja (Specjalność: Sieci i usługi telekomunikacyjne) - Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, University of Science and Technology AGH Kraków.
Dawid Juszka przygotowuje rozprawę doktorską pod opieką naukową Pana Prof. dr hab. inż. Zdzisława Papira

Additional information: 

Dawid Juszka is a Ph.D. student, supervised by Prof Zdzisław Papir. He is interested in the Quality of Experience assessment issues for multimedia services, especially for 3D video.

Author/s: 
Bułat J., Janowski L., Juszka D., Socha M., Grega M., Papir Z.
Publication type: 
proceedings paper
Publisher: 
Proc. 2011 IEEE International Symposium on Multimedia
Summary: 
Crosstalk is one of the most important parameters of the 3D displays quality . Different crosstalk definitions exist, which makes crosstalk measurement and comparison difficult. We take a step back and focus on a detailed 3D display luminance analysis. The conclusions we draw from the temporal luminance analysis can be used to propose an effective approach to crosstalk measurements. In scope of the presented work we have measured four different 3D displays.
publikuj: 
na wszystkich stronach