Policy-based network management in an integrated mobile network

English
Publishing date: 
July, 2005
Show in user profiles:: 
jwszolek's picture
dr inż.
Jacek
Wszołek
M.Sc.
wykładowca
room: 
B9/214
phone: 
+48 12 6172616
email: 
jwszolek@agh.edu.pl
konsultacje: 
poniedziałek 15:00- 16:00
consultations: 
Mon. 11:00 - 12:30
Informacje dodatkowe: 

Jacek Wszołek ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH, kierunek Elektronika i Telekomunikacja w 2003 roku. Na przełomie lipca i września 2003 roku pracował w Tampere University of Technology w Instytucie Elektroniki, gdzie zajmował się projektowaniem układów mikroelektronicznych. W listopadzie 2003 roku rozpoczął pracę na stanowisku asystenta naukowego w Katedrze Telekomunikacji AGH. Jego zainteresowania naukowe obejmują: sieci neuronowe, systemy komórkowe oraz zagadnienia związane z zarządzaniem siecią ze szczególnym naciskiem na tematykę Policy-based Management. Jacek Wszołek aktywnie uczestniczył w projektach europejskich 6. i 7. Programu Ramowego, Celtic-Plus, COST oraz w zleceniach od czołowych operatorów telekomunikacyjnych. W chwili obecnej mgr inż. Jacek Wszołek uczestniczy w międzynarodowym projekcie HECTOR - HElicopter fuselage Crack moniToring and prognosis through on-board sensor (EDA), dwóch projektach z programu operacyjnego innowacyjna gospodarka IIP – Inżynieria Internetu Przyszłości oraz INSIGMA - Inteligentny System Informacyjny dla Globalnego Monitoringu, Detekcji i Identyfikacji Zagrożeń oraz w jednym projekcie rozwojowym SWOP – System Wspomagania Opieki Przewlekłej.

Additional information: 

Jacek Wszołek received the M.S. degree in telecommunications from the University of Science and Technology, Krakow, Poland, in 2003. Between July and September 2003 he worked at Tampere University of Technology, Department of Electronics. In November 2003 he began work as a research assistant in the Department of Telecommunications AGH. His research interests include neural networks, cellular systems and issues related to network management, with particular emphasis on the  Policy-based Management. Jacek Wszołek actively participated in EU projects 6th and 7th Framework Programme, Celtic-Plus, COST and others. At the moment, MSc. Jacek Wszołek participates in an international project HECTOR - Helicopter fuselage Crack monitoring and prognosis through on-board sensor (EDA), and three others national projects.

Author/s: 
Gongalves P., Dziunikowski W., WszoLek J., Rasmussen S., Lopes R. P., Roque, V.
Publication type: 
proceedings paper
Publisher: 
Telecommunications, 2005. advanced industrial conference on telecommunications/service assurance with partial and intermittent resources conference/e-learning on telecommunications workshop. aict/sapir/elete 2005. proceedings
pages(from-to): 
59- 64
Summary: 
Through the seamless integration of different kinds of technologies, services and terminals, and with the expected offered bandwidth, the next generation networks will put a new set of challenges related to operation and management. We present a policy-based network management system (PBNMS) that is being developed inside the Daidalos IST project. We evaluate several WBEM (Web based enterprise management) CIMOM (common information model object managers) in order to obtain a solid framework for the deployment of our PBNMS implementation. The OpenWBEM CIMOM was chosen based mainly on the maturity of this project. Upon OpenWBEM, several components are being developed, such as QoS providers, a CMS (central monitoring system) remote provider, LDAP (lightweight directory access protocol) repository, and providers for COPS (common open policy service) and SNMP managed entities.
publikuj: 
na wszystkich stronach