FLAVIA

Źródło finansowania projektu: 
2011-2013
FLAVIA
FLexible Architecture for Virtualizable wireless future Internet Access
English

Wireless networks importance for the Future Internet is raising at a fast pace as mobile devices increasingly become its entry point. However, today’s wireless networks are unable to rapidly adapt to evolving contexts and service needs due to their rigid architectural design. We believe that the wireless Internet’s inability to keep up with innovation directly stems from its reliance on the traditional layer-based Internet abstraction. Especially, the Link Layer interface appears way too abstracted from the actual wireless access and coordination needs. FLAVIA fosters a paradigm shift towards the Future Wireless Internet: from pre-designed link services to programmable link processors. The key concept is to expose flexible programmable interfaces enabling service customization and performance optimization through software-based exploitation of low-level operations and control primitives, e.g., transmission timing, frame customization and processing, spectrum and channel management, power control, etc. FLAVIA’s approach is based on three main pillars:

  • lower the interface between hardware-dependent layers and upper layers,
  • apply a hierarchical decomposition of the MAC/PHY layer functionalities,
  • open programmable interfaces at different abstraction levels. To prove the viability of this new architectural vision.

FLAVIA will prototype its concept on two wireless technologies currently available, IEEE 802.11 (Wi-Fi) and IEEE 802.16 (WiMAX), representing today’s two main radio resource allocation philosophies: contention-based and scheduled. Moreover, FLAVIA will assess the applicability of the proposed architecture concepts to the emerging 3GPP standards. FLAVIA’s concept will allow boosting innovation and reducing the cost of network upgrades. Operators, manufacturers, network designers, emerging third-party solution developers, and even spontaneous end users, will be able to easily and rapidly optimize and upgrade the wireless network operation, quickly prototype and test their new protocols, and adapt the wireless access operation to emerging scenarios or service needs.

Partners: 
ITA
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LE TELECOMUNICAZIONI
ISR
ALVARION Ltd.
DEU
NEC EUROPE Ltd.
ESP
TELEFONICA INVESTIGACION & DESAROLLO
ITA
MOBIMESH
ISR
BEN GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV
RUS
INSTITUTE FOR INFORMATION TRANSMISSION PROBLEMS OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCE
ESP
FUNDACION IMDEA NETWORKS
IRL
HAMILTON INSTITUTE OF THE NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND MAYNOOTH
FRA
SEQUANS COMMUNICATION SA.
POL
AGH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Contact person: 
natkanie's picture
dr hab. inż.
Marek
Natkaniec
Ph.D.Hab.
profesor AGH
room: 
B9/202
phone: 
+48 12 6173638
email: 
natkanie(at)kt(dot)agh(dot)edu(dot)pl
www: 
http://www.kt.agh.edu.pl/~natkanie
konsultacje: 
czwartek 14:00- 15:00
consultations: 
Thursday, 14.00 - 15.00
Informacje dodatkowe: 

Marek Natkaniec otrzymał tytuł magistra inżyniera w r. 1997 oraz stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja w r. 2002 na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W r. 2013 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej. Jego zainteresowania są związane z sieciami bezprzewodowymi i w szczególności obejmują: lokalne sieci bezprzewodowe, projektowanie protokołów komunikacyjnych, zagadnienia jakości obsługi, a także modelowanie oraz analizę wydajności pracy sieci teleinformatycznych. Pracował jako członek komitetu programowego wielu konferencji międzynarodowych. Jest także recenzentem w czasopismach i konferencjach międzynarodowych. Pracuje bądź pracował aktywnie w takich projektach europejskich, jak: MOCOMTEL, PRO-ACCESS, DAIDALOS I, DAIDALOS II, CONTENT, CARMEN, MEDUSA, HECTOR, FLAVIA, PROACTIVE i RESCUE. Uczestniczy również w realizacji projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz projektów dla przemysłu. Jest zaangażowany w proces standaryzacji architektury GANA dla ETSI. Pracuje jako ekspert oraz konsultant w dziedzinie  sieci bezprzewodowych dla operatorów telekomunikacyjnych. Jest także członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma Telekomunikacja Cyfrowa: Technologie i Usługi. Od roku 2005 jest opiekunem studenckiego koła naukowego „Telephoners”. Posiada status członka seniora IEEE. Jest współautorem sześciu książek oraz ponad stu publikacji naukowych.

Additional information: 

Marek Natkaniec received the M.Sc., Ph.D., and Ph.D.Hab. degrees in telecommunications from the AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland in 1997, 2002, and 2013 respectively. In 1997 he joined AGH University of Science and Technology as a researcher. Now, he works as an assistant professor at the Department of Telecommunications. His general research interests are in wireless networks. Particular topics include wireless LANs, protocol design, modeling and performance evaluation of communication networks, quality of service, and cooperation of networks. He has served as a Technical Program Committee member in many international conferences. He is a reviewer for international journals and conferences. He has actively participated in several European projects (MOCOMTEL, PRO-ACCESS, DAIDALOS I, DAIDALOS II, CONTENT, CARMEN, MEDUSA, HECTOR, FLAVIA, PROACTIVE, RESCUE) as well as grants supported by the Ministry of Science and Higher Education. He is involved in standardization activities for ETSI. He serves as an expert and a consultant to telecom operators in the area of wireless networks. He is a member of the Editorial Board of Digital Communications - Technologies and Services journal. Since 2005 he is advisor of the students' scientific circle "Telephoners". He is a senior member of IEEE. Marek Natkaniec has co-authored six books and over 100 research papers.

Data_startu_projektu: 
July, 2011