LION

Źródło finansowania projektu: 
2000-2003
LION
Layers Interworking in Optical Networks
English

The main goal of the IST Project LION was to design, develop and assess an ASON/GMPLS network carrying multiple formats of the client data. The project main activities of the AGH Department of Telecommunications regarded the definition of the requirements of an integrated multi-layered network; proposed network evolution scenarios, the analysis of OAM concepts in an integrated optical network; the definition of effective resilience strategies for IP over optical networks. Finally, network planning and evaluation activities have been identified convenience areas for IP over optical networks deployments. The test-bed was being developed by the LION consortium in TILab laboratories to assess some innovative ASON/GMPLS functionality carrying IP clients. Particularly, the demonstrations and assessment have been focused on both set-up\tear down of soft-permanent optical connections and multi-layers resilience strategies and protection.

Partners: 
ITA
CENTRO STUDI E LABORATORI TELECOMUNICAZIONI S.p.A.
NLD
Cisco System International B.V
DEU
Deutsche Telekom Innovationsgesellschaft mbH
BEL
Interuniversity Microelectronics Centre
ITA
Siemens Information and Communication Networks S.p.A.
JPN
Nippon Telegraph and Telephone Co
GRC
National Technical University of Athens
ITA
SIRTI S.p.A.
POL
AGH Univeristy of Science and Technology
POL
Telekomunikacja Polska SA
Contact person: 
lason's picture
dr inż.
Artur
Lasoń
Ph.D
adiunkt
room: 
B9/2.05
phone: 
+48 12 6174037
email: 
lason@kt.agh.edu.pl
www: 
optilab.kt.agh.edu.pl
konsultacje: 
wtorek 13:00- 14:00
Informacje dodatkowe: 

Artur Lasoń ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, specjalność Telekomunikacja, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w roku 1992. W tym samym roku uzyskał stypendium naukowe i odbył staż w ośrodku naukowo-badawczym firmy ALCATEL SESA w Madrycie, Hiszpania. W roku 1999 uzyskał stopień doktora nauk technicznych z zakresu informatyki. Od roku 1992 związany z Katedrą Telekomunikacji AGH. Odpowiedzialny jest za prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu systemów światłowodowych i sieci dostępu abonenckiego. Prowadzi wykłady, zajęcia projektowe i laboratoryjne zarówno dla studentów studiów dziennych, jak i słuchaczy Studium Podyplomowego. W Katedrze Telekomunikacji AGH uczestniczył w pracach międzynarodowych projektów badawczych, między innymi ACTS 038 BBL, IST LION, e-Photon/ONe, BONE NoE, IST NOBEL I/II. Główne obszary zainteresowań badawczych obejmują szerokopasmowe sieci dostępowe, sieci optyczne, włączając w to optyczne sieci transportowe i sieci GMPLS/ASON. Artur Lasoń jest współautorem czterech książek i licznych artykułów publikowanych w czasopismach i materiałach konferencyjnych.

Additional information: 

Artur Lasoń received his M.Sc. degree in telecommunications from AGH University of Science and Technology in 1992. In 1992 he was granted a three months scholarship in R&D Centre of ALCATEL SESA, Madrid, Spain. In 1999 he received from AGH Ph.D. degree. In 1992 he joined Department of Telecommunications at the AGH University of Science and Technology where he is responsible for lectures, projects and laboratories of the fibre optic communication, data transmission systems and broadband access networks. He was involved in few international research projects: ACTS 038 BBL, IST LION, e-Photon/ONe, BONE NoE, IST NOBEL I/II. He participated also in some grants supported by National Science Council. Main research interests includes optical transport networks and broadband access technologies. Artur Lasoń is the co-author of 4 books (in Polish) and numerous 40 technical papers.

Data_startu_projektu: 
January, 2000