tischner

tischner's picture
mgr
Dorota
Ślósarczyk (Tischner)
Dział księgowości
pracownik administracyjny
room: 
B9/204
phone: 
+48 12 6174807
email: 
slosarczyk@kt.agh.edu.pl
konsultacje: 
po wcześniejszym uzgodnieniu
consultations: 
by appoitment
Informacje dodatkowe: 

Dorota Ślósarczyk jest pracownikiem Sekcji Finansowej Katedry Telekomunikacji. Do jej obowiązków należy wykonywanie zadań związanych z obsługą księgową Katedry Telekomunikacji, rozliczenia finansowe projektów, pomoc przy realizacji zakupów itd... 

Additional information: 

Dorota Tischner is a part of Financing Section in KT. Her responsibilities include performing tasks related to accounting services in Department of Telecommunications, financial settlements of projects, assist in the purchase procedures, etc. ..