infrastruktura IT katedry

Infrastruktura IT
 
Katedra Telekomunikacji AGH, dysponuje dwoma budynkami (D5 i D6), oba budynki wyposażone są w sieć przewodową i bezprzewodową. Sieć przewodowa o prędkości 1 Gbit/s  opata jest na okablowaniu strukturalnym kategorii 5 i 6. Za obsługę sieci odpowiedzialne są urządzenia wysokiej klasy. 
 
Sieć bezprzewodowa została tak zaprojektowana, by dostęp do niej był z wszystkich pomieszczeń w obu budynkach. Za zarządzanie siecią odpowiedzialny jest WlanManager, pozwalający na dowolne rozpropagowanie sieci WLAN poprzez zarządzane przez niego Access Point-y.
 
Katedra dysponuje trzema serwerowniami:
- serwerownia sieciowa 
- serwerownia główna
- serwerownia w bud. D6.
W serwerowniach tych umieszczonych zostało ponad 20 serwerów wysokiej klasy. Serwery te służą jako klaster obliczeniowy dla pracowników, doktorantów i studentów, serwują usługi wykorzystywane zarówno w celach administracyjnych, dydaktycznych jak i badawczych.
Wszystkie serwerownie są klimatyzowane i wyposażone w system podtrzymania napięcia (UPS).
 
Katedra Telekomunikacji posiada zarządzany wewnętrznie system backup-owy z wykorzystaniem streamer-ów i taśm.
Systemem tym objęte są wszystkie serwery i komputery pracowników. 
 
Pracownicy KT dysponują ponadto własnymi serwerami i PC-tami ulokowanymi w pokojach pracowniczych. 
 
Katedra telekomunikacji objęta jest również siecią telefoniczną AGH, która realizowana jest przy wykorzystaniu tego samego okablowania strukturalnego co sieć komputerowa.
 
Do infrastruktury IT Katedry należą jeszcze laboratoria: sieciowe, radiowo-sieciowe, multimedialne i komputerowe. W laboratoriach tych znajduje się ponad 70 komputerów, oraz specjalistyczny sprzęt. 
 
Katedra Telekomunikacji dysponuje własnym systemem poczty elektronicznej, własnymi serwerami WWW, posiada własny DNS, własny system bezpieczeństwa IT (rutery, firewall-e, IPS/IDS-y). Katedra zarządza również ponad 250 publicznymi adresami IP. Sieć komputerowa realizowana jest zarówno przy użyciu protokołu IPv4 jak i IPv6
 
Dla pracowników, doktorantów, stażystów i studentów dostępne są m.in. takie usługi sektora IT:
  • System rezerwacji sprzętu i pomieszczeń,
  • Rozproszony system kontroli wersji dokumentów,
  • Aplikacje webowe, 
  • Systemy zarządzania treścią,
  • Repozytoria danych,
  • Systemy obliczeniowe i symulacyjne
  • oraz wiele innych.
 
Utrzymaniem infrastruktury IT zajmuje się zespół 4 administratorów.
Polish