lab komputerowe

Laboratoria komputerowe
wyposażone są w nowoczesne stacje robocze klasy PC.
 
Katedra telekomunikacji dysponuje 4 takimi laboratoriami. Łącznie dla studentów dostępne są 72 komputery.  Każdy komputer połączony jest z siecią KT łączem 1Gbit/s. Wszystkie komputery pracują w autorskim systemie reinstalacji laboratoriów, dzięki temu podczas zajęć każdy student może wykonywać czynności, dla których należy posiadać uprawnienia administratora.
 
Studenci podczas pracy w laboratoriach nie są w żaden sposób ograniczeni uprawnieniami systemowymi. Mogą wykonywać takie czynności jak: instalowanie i odinstalowywanie dowolnych aplikacji, zmiany konfiguracji systemowych, czy reinstalowanie systemów a nawet formatowanie fizycznych dysków twardych i zmiany ich partycjonowania.
Przywrócenie laboratorium do pełnej sprawności wraz z wszystkimi aplikacjami i ich konfiguracjami dzieje się automatycznie i zajmuje ok. 15 min.
 

 
   
Pliki użytkowników mogą być przechowywane na dedykowanym studentom serwerze o dużej mocy obliczeniowej i dużej powierzchni dyskowej. Serwer ten objęty jest systemem kopii zapasowych, a więc dane użytkowników (takie jak: ich programy pisane podczas zajęć, dokumenty, sprawozdania) są objęte backupem.
 
Komputery wyposażone są w szereg aplikacji wspomagających proces dydaktyczny z dziedzin informatyki, elektroniki i telekomunikacji.
Studenci mają do dyspozycji wysokiej klasy oprogramowanie optymalizacyjne, symulacyjne i projektowe.  
Wszystkie zajęcia odbywają się wedle zasady „Każdy student ma do dyspozycji przynajmniej jeden komputer”. Nie istnieje więc sytuacja, w której przy komputerze musi pracować więcej niż jedna osoba.
Sale są klimatyzowane.
Ponadto w każdej z sal znajdują się rzutniki naścienne, pomocne podczas realizacji zajęć. 
Polish