lab optyczne

Laboratorium Nowoczesnych Sieci Optycznych

Laboratorium Nowoczesnych Sieci Optycznych powstało w ramach projektu MRPO.01.01.01-12-074/09: Rozwój bazy dydaktycznej Instytutu Telekomunikacji AGH w zakresie nowoczesnych sieci optycznych. Umowa o dofinansowanie projektu ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 podpisana została w dniu 20 października 2009 roku. W dniu 1 lutego 2011 roku laboratorium oddane zostało do użytku. Obecnie w laboratorium prowadzone są regularne zajęcia dydaktyczne.

W laboratorium powstały unikalne stanowiska pozwalające na prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu utrzymania telekomunikacyjnych sieci optycznych, wykonywana zaawansowanych pomiarów reflektometrycznych, dyspersji chromatycznej i polaryzacyjnej, pomiarów widma sygnałów optycznych. Stanowiska laboratoryjne pozwalają na prowadzenie ćwiczeń z zakresu konfiguracji i uruchamiania sieci DWDM. Realizacja projektu zdecydowanie poprawiła dostęp do infrastruktury dydaktycznej umożliwiającej mieszkańcom Województwa Małopolskiego zdobycie umiejętności i kwalifikacji zapewniających stabilne funkcjonowanie na wymagającym rynku pracy w zakresie nowych technologii. 

Wyposażenie laboratorium

Nowoczesnych Sieci Optycznych Instytutu Telekomunikacji AGH wyposażone zostało w najnowszy sprzęt telekomunikacyjny umożliwiający prowadzenie zajęć laboratoryjnych na najwyższym światowym poziomie.

W laboratorium zainstalowano trzy węzły optyczne, jeden z nich jest wzmacniaczem optycznym EDFA wyposażonym w moduły kompensatorów dyspersji chromatycznej. Dwa pozostałe węzły wyposażone zostały w ośmioportowe multipleksery DWDM pozwalające na zestawienie ścieżek optycznych. Węzły aktywne doposażone zostały w karty zapewniające styk dla urządzeń zewnętrznych. Jedna z kart umożliwia przesyłanie danych z wykorzystaniem protokołu ramkowania GFP, druga doposażona jest w podwójne złącza 1 Gb Ethernet i pozwala na testowanie mechanizmów protekcji łącza. Zainstalowany sprzęt pochodzi od renomowanego producenta sprzętu telekomunikacyjnego, firmy Transmode. Użyto platformy sprzętowej Transmode TM-3000

Dla konfiguracji sieci w laboratorium zainstalowano włókna światłowodowe jednomodowe o łącznej długości około 340 km, włókna światłowodowe wielomodowe o długości około 18 km, wysokiej jakości elektronicznie regulowany tłumik optyczny. Laboratorium wyposażone jest w najwyższej klasy urządzenia pomiarowe pozwalające na wykonanie szerokiego zakresu pomiarów światłowodowych i optycznych firmy EXFO. Dysponujemy modułami reflektometrów optycznych FTB-7400E-2347B i FTB-7200D-12CD-23B, analizatorem widma optycznego OSA FTB-5240S-P, modułem do pomiarów dyspersji chromatycznej CD i polaryzacyjnej PMD FTB-5700-CD-PMD. Przyrządy pomiarowe obejmują również moduł analizatora protokołów Ethernet FTB-8510B-2.

Wymienione moduły pracują w nowoczesnej platformie pomiarowej firmy EXFO MTB-500 i FTB-200. Platforma FTB-500 wyposażona jest w kamerę inspekcyjną, optyczny lokalizator uszkodzeń VFL i miernik mocy optycznej. Dodatkowo dysponujemy miernikiem mocy optycznej PPM-352C przystosowanym do prowadzenia pomiarów w sieciach optycznych PON. 

Dodatkowym wyposażeniem laboratorium są zestawy komputerowe klasy PC pozwalające na sprawną organizację i przeprowadzenie zająć dydaktycznych. Niezbędnym wyposażeniem laboratorium są dodatkowe tłumiki optyczne, zestaw optycznych kabli połączeniowych, zestawy wizyjne do oceny jakości łącza optycznego, dzielniki sygnałów optycznych, specjalnie przygotowane na potrzeby laboratorium spawy włókien optycznych i inne. Laboratorium NSO połączono z siecią światłowodową Instytutu Telekomunikacji AGH.

Polish