sale dydaktyczne

Sale dydaktyczne KT

Katedra Telekomunikacji dysponuje dwoma budynkami. Większość zajęć odbywa się wewnątrz tych budynków. 

Budynek D5 wyposażony jest w:

  • 3 laboratoria (optyczne i 2 komputerowe)
  • 2 sale dydaktyczne o pojemności 30 osób
  • sale wykładową o pojemności 150 osób
  • salę konferencyjną o pojemności 20 osób

Budynek D6 wyposażony jest w:

  • 3 laboratoria (sieciowe, radiowo-sieciowe i multimedialne) 
  • salę wykładową o pojemności 200 osób

 

Wszystkie sale wyposażone są w projektory naścienne. 

Na terenie obu budynków dostępne są uczelniane sieci bezprzewodowe. 

Studenci podczas zajęć mogą korzystać z własnych laptopów czy smart fonów. 

Polish