jakość szkolenia

Jakość kształcenia

Katedra Telekomunikacji stawia sobie cel, aby poziom kształcenia był na najwyższym poziomie.

Wykłady zajęcia są regularnie dostosowywane do aktualnych trendów z dziedziny telekomunikacji i teleinformatyki. Laboratoria wyposażone są w wysokiej klasy sprzęt, który jest często modernizowany. Kadra dydaktyczna bierze aktywny udział w pracach badawczych, a wyniki tych prac często znajdują odzwierciedlenie w dydaktyce.

Przejawem tego są nagrody licznie otrzymywane przez Katedrę. Kadra dydaktyczna Katedry Telekomunikacji cieszy się również uznaniem agend rządowych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) przyznało w roku 2009 wyróżnienie dla kierunku studiów „elektronika i telekomunikacja”, prowadzonego wspólnie przez Katedrę Telekomunikacji oraz Katedrę Elektroniki. MNiSW oraz Rada Główna Szkolnictwa Wyższego w wyniku procesu recenzyjnego wyraziła zgodę dla Katedry Telekomunikacji na prowadzenie unikatowego kierunku studiów „teleinformatyka”. Profesorowie Katedry Telekomunikacji otrzymywali również nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyróżniające podręczniki akademickie.

Katedra możliwa studentom odbywanie płatnych praktyk, wyjazdy zagraniczne, prace w znaczących projektach badawczych. Wspiera działanie koła naukowego studentów. Najlepsi studenci mogą kontynuować rozwój naukowy poprzez studia doktoranckie.

 

Polish