Nagrody dla katedry

Nagrody dla pracowników KT

Katedra Telekomunikacji przykłada wielką wagę do jakości kształcenia, przejawem tego są regularnie otrzymywane przez pracowników jednostki Rektorskie Nagrody Dydaktyczne:

Artur Lasoń

2011, Indywidualna Rektorska Nagroda Dydaktyczna II-go stopnia - zaprojektowanie i uruchomienie dydaktycznego Laboratorium Nowoczesnych Sieci Optycznych.

Marcin Niemiec:

2016, Rektorska Nagroda Dydaktyczna II-go stopnia - nowy przedmiot "Bezpieczeństwo Systemów Teleinformatycznych" oraz zaangażowanie firm w proces dydaktyczny.

Marcin Niemiec, Rafał Mielniczuk:

2015, Rektorska Nagroda Dydaktyczna III-go stopnia - osiągnięcia dydaktyczne.

Piotr Pacyna, Katarzyna Kosek-Szott, Szymon Szott, Marcin Dąbrowski, Tomasz Rams: 

2010, RND III-go stopnia - przedmiot Secure Communication Systems.

Andrzej Pach, Jacek Danda, Marek Sikora, Jerzy Domzal, Robert Wojcik, Norbert Rapacz:

2010, Opracowanie materialow dydaktycznych i podrecznikow w jezyku polskim i angielskim z zakresu nauczania programowania urzadzen mobilnych. 

Andrzej Pach, Jacek Rząsa:

2010, RND III-go stopnia - osiągniecia dydaktyczne,

2008, RND II-go stopnia - osiągniecia dydaktyczne.

Marek Natkaniec

2007, RND II-go stopnia - opracowanie slajdów do wykładu z przedmiotu „Wireless Data Networks",

2005, RND III-go stopnia  - opracowanie ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu „Wireless Data Networks”.

Stanisław Stoch, Rafał Stankiewicz, Andrzej Szymański:

2007, RND III-go stopnia - opracowanie materiałów dydaktycznych w języku angielskim do wykładu i laboratorium z przedmiotu Databases I na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, specjalność telekomunikacja",

2006, RND III-go stopnia - opracowanie programu nauczania oraz materiałów dydaktycznych do wykładu i laboratorium z przedmiotu Bazy Danych I na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, specjalność telekomunikacja".
Polish