Bezpieczeństwo informatyczne

Bezpieczeństwo informatyczneStudia inżynierskie „teleinformatyka”Katedra Telekomunikacji AGH zaprasza absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, o zainteresowaniach technicznych, na autorskie (zatwierdzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), dzienne studia inżynierskie na kierunku „teleinformatyka”, które będą prowadzone począwszy od roku akademickiego 2012/2013. Studenci doskonale poznają zagadnienia telekomunikacji, takie jak media transmisyjne, protokoły sieciowe, inżynieria ruchu teleinformatycznego oraz metody projektowania różnorodnych sieci. Dodatkowo, będą dysponować szeroką wiedzą pozwalającą na projektowanie elementów informatycznych odpowiadających za generowanie, przetwarzanie, przechowywanie i prezentowanie przesyłanych treści oraz za zarządzanie elementami sieci i zapewnienie bezpieczeństwa sieci. Absolwenci kierunku „teleinformatyka” będą zatem w stanie aktywnie podołać wyzwaniom, jakie stawia przed nimi rozwój teleinformatyki, rozumianej jako wspólna platforma oferowania różnorodnych usług dla społeczeństwa informacyjnego.

Polish