Niezawodne sieci teleinformatyczne

Niezawodne sieci teleinformatyczne
Polish
tematyka: 

Grupa badawcza zajmuje się zoptymalizowanym projektowaniem oraz analizą sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych pod kątem ich odporności na uszkodzenia. W szczególności badamy:

  • metody wznawiania pracy w Internecie i sieciach telekomunikacyjnych,
  • modelowanie i ocena niezawodności sieci,
  • zarządzanie ryzykiem przy projektowaniu sieci,
  • zróżnicowanie usług ze względu na odporność na uszkodzenia i problematyka Quality of Recovery (QoR),
  • zoptymalizowane projektowanie współczesnych sieci wielowarstwowych z oszczędnością energii,
  • Quality of Service i odporność na uszkodzenia sieci nakładkowych.
osoba kontaktowa: 
jajszcz's picture
prof. dr hab. inż.
Andrzej
Jajszczyk
Prof.
profesor zwyczajny
pokój: 
D6/406
telefon: 
+48 12 6173739
email: 
jajszczyk@kt.agh.edu.pl
Informacje dodatkowe: 

Andrzej Jajszczyk. Urodził się 23.01.1952 w Dęblinie. Stopnie zawodowe i naukowe: magistra inżyniera, doktora i doktora habilitowanego uzyskał w Politechnice Poznańskiej, odpowiednio w latach: 1974, 1979 i 1986. Tytuł profesora otrzymał w 1994. Pracował przez wiele lat w Politechnice Poznańskiej, zapoczątkowując tam badania w dziedzinie telekomutacji, a także za granicą, m.in. przez rok w University of Adelaide w Australii, dwa lata w Queen's University w Kanadzie i pół roku w Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne we Francji. Od 1999 roku jest profesorem w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest autorem bądź współautorem dziewięciu książek, 300 artykułów naukowych (w tym ponad 60 w najlepszych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej), ponad 50 artykułów na temat nauki i szkolnictwa wyższego, a także 19 patentów w zakresie telekomutacji, szybkich sieci telekomunikacyjnych i zarządzania sieciami. Kierował polskimi zespołami w siedmiu projektach badawczych Unii Europejskiej. Był konsultantem producentów, operatorów i agencji rządowych w Polsce, Australii, Chinach, Kanadzie, Francji, Indiach, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Był założycielem i pierwszym redaktorem IEEE Global Communications Newsletter, redaktorem IEEE Transactions on Communications i redaktorem naczelnym IEEE Communications Magazine (wprowadził ten miesięcznik na pierwsze miejsce wśród wszystkich światowych czasopism telekomunikacyjnych w kategorii "impact factor"). W latach 2004-2005 oraz 2010-2011 był dyrektorem ds. Czasopism IEEE Communications Society, a w latach 2006-2007 oraz od roku 2016 dyrektorem Regionu 'Europa, Afryka i Bliski Wschód' tego samego stowarzyszenia. W latach 2008-2009 pełnił funkcję jego wiceprezesa. Jest zastępcą redaktora naczelnego CIC/IEEE China Communications. Jest członkiem zespołów redakcyjnych czasopism, m.in.:  Annales des Télécommunications i Security and Communication Networks.  Był zaangażowany w organizację licznych konferencji naukowych i technicznych. Przez kilka lat był wykładowcą IEEE (IEEE Communications Society Distinguished Lecturer). Jest członkiem SEP i IEEE w randze Fellow. W 2008 roku otrzymał prestiżową nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W latach 2011-2015 był pierwszym dyrektorem Narodowego Centrum Nauki. Andrzej Jajszczyk jest wiceprezesem zarządu Fundacji Kyoto-Kraków, członkiem Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego i członkiem Klubu Krakowskiego. W latach 2011-2015 był członkiem Rady Muzeum Narodowego w Krakowie. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk i prezesem Oddziału PAN w Krakowie.
Obszerne CV na stronie: http://jajszczyk.pl/wp-content/uploads/A_Jajszczyk_CV_2015_03.pdf

Additional information: 

Andrzej Jajszczyk is a professor at the AGH University of Science and Technology in Krakow, Poland, and President of the Krakow Branch of the Polish Academy of Sciences. From 2011 to 2015 he served as the founding Director of the National Science Centre, a Polish research funding agency. He graduated from Poznan University of Technology. He was a visiting professor at the University of Adelaide in Australia, Queen’s University in Kingston, Ontario, Canada, and Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne, France. He is the author or co-author of 12 books and over 300 research papers, as well as 19 patents in the areas of telecommunications switching, high-speed networking, network management and reliability, as well as of 60 papers on research funding and higher education. He has been a consultant to industry, telecommunications operators, and government agencies in Australia, Canada, China, France, Germany, India, Poland, and the USA. He is a corresponding member of the Polish Academy of Sciences and a Fellow of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). He was the founding editor of IEEE Global Communications and Editor-in-Chief of IEEE Communications Magazine. He is Associate Editor-in-Chief of China Communications. He serves on editorial boards of various reputed journals, including Annales des Télécommunications and Journal of Security and Telecommunications. In 2014 – 2015 he was a member of the Governing Board of Science Europe. He held important positions in IEEE Communications Society, such as: Director of Magazines, Director of Europe, Africa, and Middle East Region, Vice President – Technical Activities. He was a chair and co-chair of 13 international scientific conferences, a member of Scientific or Advisory Committees of 32 conferences, and a member of Technical Program Committees of over 100 conferences. He delivered 76 tutorials and invited talks and gave 14 keynote or plenary talks at scientific conferences. Andrzej Jajszczyk is Vice-President of the Kyoto-Krakow Foundation, fostering cultural and technical relations between Asia and Poland.

Full CV: http://jajszczyk.pl/wp-content/uploads/A_Jajszczyk_CV_March_2016.pdf
List of Publications: http://jajszczyk.pl/wp-content/uploads/A_Jajszczyk_List_of_Publications_2016_03.pdf