Ocena jakości wideo 3D-HD zniekształconego przez kompresję i straty pakietów

Polish
Publikacja: 
Ocena jakości wideo 3D-HD zniekształconego przez kompresję i straty pakietów
Data publikacji: 
May, 2012
Wyświetl w profilu użytkownika:: 
juszka's picture
dr inż.
Dawid
Juszka
Ph.D
adiunkt
pokój: 
B9/311
telefon: 
+48 12 6173599
email: 
juszka@agh.edu.pl
konsultacje: 
wtorek 12:30- 14:00 (mile widziany uprzedni kontakt mailowy)
Informacje dodatkowe: 

Dawid Juszka jest absolwentem kierunku Elektronika i Telekomunikacja (Specjalność: Sieci i usługi telekomunikacyjne) - Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i ElektronikiUniversity of Science and Technology AGH Kraków. Pracę magisterską pt. “Obiektywne i subiektywne metody analizy czynników jakości obrazów 3D” napisał pod opieką merytoryczną Prof. dr hab. inż. Zdzisława Papira. Obronił rozprawę doktorską pt. "Analysis of content impact on subjective quality assessment of 3D video affected by bit-rate reduction". Promotorem rozprawy był Prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir (Katedra Telekomunikacji), a Promotorem pomocniczym dr Bogdan Ćmiel (Katedra Analizy Matematycznej, Matematyki Obliczeniowej i Metod Probabilistycznych, Wydział Matematyki Stosowanej AGH). W styczniu 2019 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja nadany przez Radę Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH.
Ponadto Dawid Juszka jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia stacjonarne, złożył pracę magisterską pt. "Teoretycznoprawne problemuy zmiany prawa" i uzyskał tytuł zawodowy magistra prawa. Uczestniczył w Szkołach Letnich Law&Logic w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji organizowanych wraz z Harvard Law School. Jest autorem rozprawy doktorskiej pt. „Modelowanie wiedzy prawniczej w sieciach semantycznych” . W marcu 2019 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych nadany przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UJ. 

Autorzy: 
Juszka D., Janowski L., Papir Z.,
Typ publikacji: 
artykuł konferencyjny
Wydawnictwo: 
Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496.
vol.: 
2012 R. 85
numer: 
4
strony (od-do): 
294–297
Streszczenie: 
Obecnie, coraz większą popularność zdobywają urządzenia umożliwiające wyświetlanie treści 3D. Dla rozwoju usług związanych z dystrybucją wideo tego typu, fundamentalne znaczenie ma jakość postrzegana przez użytkowników (ang. Quality of Experience, QoE). Zależy ona od wielu czynników, które są ze sobą powiązane. W artykule zaprezentowano badania postrzeganej jakości dla wideo 3D-HD w reprezentacji „up side down side”, które zostało zniekształcone przez kompresję i straty pakietów w sieciach telekomunikacyjnych.
publikuj: 
tylko na polskich stronach