Ocena jakości wideo 3D-HD zniekształconego przez kompresję i straty pakietów

Polish
Publikacja: 
Ocena jakości wideo 3D-HD zniekształconego przez kompresję i straty pakietów
Data publikacji: 
May, 2012
Wyświetl w profilu użytkownika:: 
juszka's picture
mgr inż.
Dawid
Juszka
M.Sc.
doktorant
pokój: 
D6/309
telefon: 
+48126173538
email: 
juszka@kt.agh.edu.pl
www: 
www.kt.agh.edu.pl/~juszka/
konsultacje: 
do ustalenia mailowo
Informacje dodatkowe: 

Dawid Juszka jest doktorantem w Katedrze Telekomunikacji, AGH. 
Pracę magisterską pt. “Obiektywne i subiektywne metody analizy czynników jakości obrazów 3D” napisał pod opieką merytoryczną Pana Prof. dr hab. inż. Zdzisława Papira. Dawid Juszka jest absolwentem kierunku Elektronika i Telekomunikacja (Specjalność: Sieci i usługi telekomunikacyjne) - Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, University of Science and Technology AGH Kraków.
Dawid Juszka przygotowuje rozprawę doktorską pod opieką naukową Pana Prof. dr hab. inż. Zdzisława Papira

Additional information: 

Dawid Juszka is a Ph.D. student, supervised by Prof Zdzisław Papir. He is interested in the Quality of Experience assessment issues for multimedia services, especially for 3D video.

Autorzy: 
Juszka D., Janowski L., Papir Z.,
Typ publikacji: 
artykuł konferencyjny
Wydawnictwo: 
Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496.
vol.: 
2012 R. 85
numer: 
4
strony (od-do): 
294–297
Streszczenie: 
Obecnie, coraz większą popularność zdobywają urządzenia umożliwiające wyświetlanie treści 3D. Dla rozwoju usług związanych z dystrybucją wideo tego typu, fundamentalne znaczenie ma jakość postrzegana przez użytkowników (ang. Quality of Experience, QoE). Zależy ona od wielu czynników, które są ze sobą powiązane. W artykule zaprezentowano badania postrzeganej jakości dla wideo 3D-HD w reprezentacji „up side down side”, które zostało zniekształcone przez kompresję i straty pakietów w sieciach telekomunikacyjnych.
publikuj: 
tylko na polskich stronach