Kształcenie

Kształcenie

Kadra naukowo-dydaktyczna Katedry Telekomunikacji AGH bierze czynny udział w procesie dydaktycznym na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. W szczególności prowadzi ona wykłady, ćwiczenia, projekty i laboratoria dla modułu Telekomunikacja. Zajęcia obejmują zarówno zakres wiedzy podstawowej, jak również są miejscem prezentacji naukowych osiągnieć pracowników w uznanych czasopismach i materiałach konferencyjnych polskich i zagranicznych.

Dodatkowo począwszy od roku akademickiego 2012/2013 kadra naukowo-dydaktyczna Katedry Telekomunikacji AGH będzie brała czynny udział w procesie dydaktycznym na kierunku Teleinformatyka.

Sylwetka absolwenta została opisana w dokumencie.Studencie! Miałeś dylemat jakie wybrać studia, a może właśnie byłeś tego wyboru pewny? Podziel się opinią o Twoim Wydziale, kierunku, pomóż dokonać właściwego wyboru młodszym kolegom! Dopisz komentarz na portalu dla maturzystów www.maturzysty.info lub wyślij meila na portal i opisz swoje spostrzeżenia, opinie, ciekawe chwile lub to co chciałbyś odpowiedzieć, gdyby zapytał Cię przyjaciel "dlaczego wybrałeś ten kierunek"...


Uzupełnieniem wiedzy nie tylko dla absolwentów studiów wyższych Telekomunikacja są studia podyplomowe w zakresie nowoczesne sieci i usługi telekomunikacyjne. Ich program obejmuje ponad 350 godzin zajęć, na które składają się wykłady i laboratoria.

Innymi sposobami poszerzania wiedzy, którą dają studia, jest uczestnictwo w kole naukowym Telephoners, Akademii Cisco oraz programach międzynarodowych jak Socrates-Erasmus. Swoją znajomość technicznego języka angielskiego studenci wzbogacają już w kraju mając możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w języku angielskim.

Studiowanie w Katedrze Telekomunikacji zostało przedstawione w wywiadziew Dzienniku Polskim w dniu 25 listopada 2007 r. Znaleźć tam można również informacje o studiach podyplomowych, doktoranckich, jak również o nowym budynku, czy sukcesach Katedry Telekomunikacji. W tym samym numerze można również było przeczytać o badaniach naukowych.

Undefined