Quality

This is the section devoted to the quality of education provided by the Department of Telecommunications AGH.

 

English

werwer [ang]

English

werwerw werwer [ang]

werwer

Polish

werwerw werwer

Tags:

jakość szkolenia

Jakość kształcenia

Katedra Telekomunikacji stawia sobie cel, aby poziom kształcenia był na najwyższym poziomie.

Polish

Bezpieczeństwo informatyczne

Bezpieczeństwo informatyczneStudia inżynierskie „teleinformatyka”Katedra Telekomunikacji AGH zaprasza absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, o zainteresowaniach technicznych, na autorskie (zatwierdzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), dzienne studia inżynierskie na kierunku „teleinformatyka”, które będą prowadzone począwszy od roku akademickiego 2012/2013. Studenci doskonale poznają zagadnienia telekomunikacji, takie jak media transmisyjne, protokoły sieciowe, inżynieria ruchu teleinformatycznego oraz metody projektowania różnorodnych sieci.

Polish

Telekomunikacja [en]

Electronics and Telecommunication

Full-time, 1-st level degree courses (B.Sc) are seven semesters long and finish by preparation of diploma dissertation (engineering project). The graduate is awarded an "engineer degree" (an equivalent to a Bachelor of Science degree) in Electronics and Telecommunications.

English

linkownia

  1. linki linki linki
  2. linki linki linki
  3. linki linki linki
  4. linki linki linki
  5. linki linki linki
  6. linki linki linki
  7. linki linki linki
Undefined

Kształcenie

Kształcenie

Undefined

test article

Undefined

test article

Pages

Subscribe to Katedra Telekomunikacji AGH RSS