Teleinformatyka studia magisterskie

Kierunek Teleinformatyka, poziom magisterski

Katedra Telekomunikacji, po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uruchomiła w roku akademickim 2012/13 kierunek studiów Teleinformatyka na poziomie inżynierskim. Studia trwają 7 semestrów i kończą się przedstawieniem pracy dyplomowej inżynierskiej.

Polish

Pages

Subscribe to Katedra Telekomunikacji AGH RSS