RM-FAN

Źródło finansowania projektu: 
2012 - 2016
RM-FAN
Niezawodna transmisja o wysokiej jakości w wielowarstwowych sieciach optycznych z zastosowaniem koncepcji Flow-Aware Networking
Polish

W projekcie zostaną zaproponowane mechanizmy umożliwiające zastosowanie koncepcji FAN (ang. Flow-Aware Networking) w warstwie optycznej.

Odpowiedź na pytanie dotyczące sposobu identyfikacji i obsługi przepływów w domenie optycznej stanowi duże wyzwanie dla naukowców zajmujących się rozważaną tematyką. Ponadto należy zaznaczyć, że ruch w warstwie optycznej będzie przesyłany jako przepływy, co stanowi nowe podejście do transmisji ruchu w tej warstwie. Identyfikacja i obsługa ruchu zostanie przeanalizowana zarówno w sieciach całkowicie optycznych (all-optical networks), jak również w sieciach z konwersją między warstwą elektryczną i optyczną.

W aplikowanym projekcie zaplanowano rozpoznanie oraz analizę szeregu aspektów związanych z zastosowaniem rozwiązania FAN w wielowarstwowym środowisku optycznym. Transmisja przepływów w kontekście rozwiązania FAN powinna być zarówno niezawodna, jak i optymalna z punktu widzenia wykorzystania dostępnych zasobów sieciowych. W projekcie zaplanowano opracowanie i analizę mechanizmów realizujących postawione wymagania. Praktyczna realizacja koncepcji FAN, w szczególności w połączeniu z dużymi przepływnościami dostępnymi w warstwie optycznej wymusza zmierzenie się z problemem zapewnienia niezawodnej transmisji przepływów. Postawiony problem ciągle stanowi wyzwanie dla naukowców, chociaż zaproponowano kilka różnych podejść sugerujących sposób realizacji niezawodnej transmisji z różnicowaniem jakości w sieciach optycznych i sieciach IP. W projekcie zaplanowano analizę możliwości połączenia metod wznawiania pracy po uszkodzeniu dedykowanych dla różnych warstw wielowarstwowych sieci optycznych z wprowadzeniem możliwości różnicowania poziomów niezawodności. W realizowanym projekcie zostaną zaproponowane i przeanalizowane mechanizmy umożliwiające realizację niezawodnej transmisji przepływów w sieciach optycznych z zaimplementowaną funkcjonalnością FAN. W projekcie rozpatrzone zostaną również niektóre aspekty zastosowania topologii wirtualnych dla celów realizacji zróżnicowanych przepływów w sieciach wielowarstwowych. W kontekście topologii wirtualnych planuje się zaproponowanie niezawodnego algorytmu umożliwiającego tworzenie różnych topologii rutingu, który będzie uwzględniał zarówno dostępną przepływność, jak i wymagania jakościowe realizowanych przepływów. W ramach projektu zostaną również zdefiniowane kryteria przydzielania priorytetów dla topologii wirtualnych.

Osoba kontaktowa: 
jdomzal's picture
dr hab. inż.
Jerzy
Domżał
D.Sc., Director of Institute
dyrektor instytutu
profesor AGH
pokój: 
B9/308, 202
telefon: 
+48 12 6172846, 12 6173937
email: 
jdomzal@kt.agh.edu.pl
www: 
www.kt.agh.edu.pl/~jdomzal
konsultacje: 
poniedziałek 8:15- 9:15
consultations: 
via e-mail
Informacje dodatkowe: 

Jerzy Domżał, dr hab. inż., profesor uczelni. W 2003 r. ukończył studia na specjalności Telekomunikacja w Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. W 2009 r. obronił rozprawę doktorską pt. "Congestion Control in Flow-Aware Networks". Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2016 r. Od listopada 2020 r. pełni obowiązki dyrektora Instytutu Telekomunikacji. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z sieciami optycznymi oraz usługami dla Internetu Przyszłości. Od 2005 r. pracował w projektach 6 i 7 Programu Ramowego: Nobel/Nobel II, SmoothIT, EuroNF, e-Photon/ONe(+), BONE, w ramach których zajmował się zagadnieniami związanymi ze sterowaniem przeciążeniami oraz inżynierią ruchu. Obecnie pracuje w kilku projektach związanych, m.in. z budową rutera dla Internetu Przyszłości. Angażował się w organizację konferencji IEEE GLOBECOM'2010-2016 oraz IEEE ICC'20102016. Był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego konferencji ITC'2012. W 2010 r. i 2013 r. otrzymał prestiżowe stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla szczególnie uzdolnionych młodych naukowców. W 2011 r. został laureatem prestiżowego programu LIDER organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W 2011 r. otrzymał grant badawczy dla młodych naukowców posiadających tytuł doktora (SONATA I) od Narodowego Centrum Nauki. W 2015 r. otrzymał nagrodę naukową Tygodnika POLITYKA. Jest autorem ponad 40 publikacji naukowych, w tym jednego patentu, siedmiu zgłoszeń patentowych i trzech książek. Staże naukowe odbywał między innymi w Barcelonie (Universitat Politecnica de Catalunya), w Madrycie (Universidad Autonoma de Madrid) oraz na Uniwersytecie Stanforda, USA (w ramach Programu Top 500 Innovators).

Additional information: 

Jerzy Domżał received the M.S., Ph.D. and D.Sc. degrees in Telecommunications from AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland in 2003, 2009, and 2016 respectively. Now, he is an Associate Professor at Department of Telecommunications at AGH University of Science and Technology. Since November 2020, he is a Director of Institute of Telecommunications. He is especially interested in optical networks and services for Future Internet. He worked on network congestion control and traffic engineering issues in the following European Projects: Nobel/Nobel II, SmoothIT, EuroNF, e-Photon/ONe(+), BONE. Now, he is involved in a few research projects, e.g., related to flow-based services for Future Internet. He has served as TPC member for IEEE GLOBECOM (2010-2016), IEEE ICC (2010-2016). He was a Local Organizing Commitee Chair of the ITC'2012 conference. In 2010 and in 2013, he received scholarships for distinguished young researchers from Minister of Science and Higher Education in Poland. In 2011, he received the grant from the National Centre for Research and Development under the LIDER program. In 2011 he received grant from the National Science Centre under the SONATA program. In 2015, he received a science award from POLITYKA magazine. He is also the co-author of many technical papers, one patent, seven patent applications and three books. International trainings: Spain, Barcelona, Universitat Politecnica de Catalunya, April 2005; Spain, Madrid, Universidad Autonoma de Madrid, March 2009, Stanford University, USA, May-June 2012.

Data_startu_projektu: 
January, 2012