NOBEL 1

Źródło finansowania projektu: 
2004 - 2006
NOBEL
NOBEL: Next generation Optical network for Broadband in Europe
Polish

Głównym celem zakończonego w 2006 roku projektu NOBEL było przeprowadzenie badań prowadzących do optymalizacji metod współpracy optycznych sieci miejskich i szkieletowych z szerokopasmowymi sieciami dostępowymi. Podstawowe zadanie postawione przed zespołem projektu można scharakteryzować jako zadanie zapewnienia usług przenoszenia zagregowanego ruchu pochodzącego z sieci dostępowych z określoną jakością usługi i minimalizacją ogólnych kosztów infrastruktury sieciowej. Dla osiągnięcia celu konieczne było przeprowadzenie szerokiego zakresu badań, począwszy od prognoz i analiz kierunków rozwoju technik i architektur sieciowych, usług w sieciach telekomunikacyjnych, przez opracowanie lub adoptowanie istniejących metod projektowania i planowania sieci, czy też modeli sterowania i zarządzania siecią. Najważniejsze osiągnięcia zespołu Katedry Telekomunikacji AGH w projekcie NOBEL to postęp w zakresie modelowania ruchu w sieciach optycznych, nowe metody opisu poziomu niezawodności sieci, opracowanie nowego podejścia do zagadnienia sterowania ruchem i optymalizacji wykorzystania zasobów sieci optycznej, opracowanie metod planowania sieci optycznych z uwzględnieniem inwestycyjnych i operacyjnych kosztów sieci.

Partnerzy: 
ITA
Telecom Italia
DEU
Alcatel SEL AG
FRA
Alcatel CIT
ITA
Alcatel Italia
GBR
British Telecom
DEU
Deutsche Telecom
SWE
Ericsson AB
DEU
Lucent Technologies Network Systems GmbH
NLD
Lucent Technologies Nederland BV
DEU
Marconi Communications ONDATA GmbH
ITA
Marconi Communications S.p.A.
ITA
Pirelli Labs
DEU
Siemens
ESP
Telefonica I+D
SWE
TeliaSonera
DEU
T-Systems Nova GmbH
SWE
ACREO
BEL
Cisco
POL
AGH University of Technology
ESP
Telecommunications Technological Center of Catalonia
FRA
France Telecom
DEU
FhG-HHI
BEL
Interuniversity MicroElectronics Center
JPN
Nippon Telegraph and Telephone Corporation
GRC
National Technical University of Athens
ITA
AIP-Politecnico of Milano
ITA
Scuola Superiore S.Anna
NOR
Telenor
GBR
University College of London
HUN
Budapest University of Technology and Economics
DEU
University of Stuttgart
ESP
Universitat Politecnica de Catalunya
HUN
Ericsson Magyarorszag KFT
Osoba kontaktowa: 
lason's picture
dr inż.
Artur
Lasoń
Ph.D
adiunkt
pokój: 
B9/2.05
telefon: 
+48 12 6174037
email: 
lason@kt.agh.edu.pl
www: 
optilab.kt.agh.edu.pl
konsultacje: 
wtorek 13:00- 14:00
Informacje dodatkowe: 

Artur Lasoń ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, specjalność Telekomunikacja, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w roku 1992. W tym samym roku uzyskał stypendium naukowe i odbył staż w ośrodku naukowo-badawczym firmy ALCATEL SESA w Madrycie, Hiszpania. W roku 1999 uzyskał stopień doktora nauk technicznych z zakresu informatyki. Od roku 1992 związany z Katedrą Telekomunikacji AGH. Odpowiedzialny jest za prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu systemów światłowodowych i sieci dostępu abonenckiego. Prowadzi wykłady, zajęcia projektowe i laboratoryjne zarówno dla studentów studiów dziennych, jak i słuchaczy Studium Podyplomowego. W Katedrze Telekomunikacji AGH uczestniczył w pracach międzynarodowych projektów badawczych, między innymi ACTS 038 BBL, IST LION, e-Photon/ONe, BONE NoE, IST NOBEL I/II. Główne obszary zainteresowań badawczych obejmują szerokopasmowe sieci dostępowe, sieci optyczne, włączając w to optyczne sieci transportowe i sieci GMPLS/ASON. Artur Lasoń jest współautorem czterech książek i licznych artykułów publikowanych w czasopismach i materiałach konferencyjnych.

Additional information: 

Artur Lasoń received his M.Sc. degree in telecommunications from AGH University of Science and Technology in 1992. In 1992 he was granted a three months scholarship in R&D Centre of ALCATEL SESA, Madrid, Spain. In 1999 he received from AGH Ph.D. degree. In 1992 he joined Department of Telecommunications at the AGH University of Science and Technology where he is responsible for lectures, projects and laboratories of the fibre optic communication, data transmission systems and broadband access networks. He was involved in few international research projects: ACTS 038 BBL, IST LION, e-Photon/ONe, BONE NoE, IST NOBEL I/II. He participated also in some grants supported by National Science Council. Main research interests includes optical transport networks and broadband access technologies. Artur Lasoń is the co-author of 4 books (in Polish) and numerous 40 technical papers.

Data_startu_projektu: 
January, 2004