NOBEL 2

Źródło finansowania projektu: 
2006 - 2008
NOBEL 2
Next generation Optical networks for Broadband European Leadership - phase 2
Polish

Jednym z priorytetowych zadań 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej jest rozwój systemów telekomunikacyjnych w celu zapewnienia powszechnego, szerokopasmowego dostępu do sieci Internet. Zadanie to wymaga efektywnych i elastycznych usług transmisji danych na obszarze miejskim, w obrębie poszczególnych państw UE, jak i całego obszaru wspólnoty. Druga faza projektu NOBEL – projekt NOBEL 2 podjął zadanie optymalizacji architektur sieci tego typu pod kątem ich efektywności techniczno-ekonomicznej, przy jednoczesnym zachowaniu gwarancji założonego poziomu jakości usług QoS. Dodatkowymi wymaganiami było zapewnienie skalowalności sieci, jej niezawodności oraz możliwości płynnego rozwoju. Projekt NOBEL 2 rozwinął prace zapoczątkowane w pierwszym etapie badań. Najważniejszymi osiągnięciami projektu NOBEL 2 są w szczególności: ocena zaproponowanych rozwiązań dla sieci optycznych poprzez badania symulacyjne i eksperymenty w sieciach pilotowych; prace nad poprawą niezawodności sieci, rozwojem metod inżynierii ruchu; ocena techniczno-ekonomicznych aspektów wdrożenia sieci nowych generacji. Jeden z protokołów inżynierii ruchu zaprojektowany przez zespół Katedry Telekomunikacji AGH został wytypowany dla implementacji, wdrożenia i przeprowadzenia eksperymentów w sieci pilotowej NOBEL 2.

Partnerzy: 
ITA
Telecom Italia
DEU
Alcatel-Lucent Deutschland AG
FRA
Alcatel-Lucent France
ITA
Alcatel-Lucent Italia S.p.A.
GBR
British Telecommunications PLC
SWE
Ericsson AB
DEU
Lucent Technologies Network Systems GmbH
NLD
Alcatel-Lucent Nederland BV
DEU
Ericsson GmbH
DEU
Coreoptics GmbH
ITA
Pirelli Labs S.p.A.
DEU
Nokia Siemens Networks GmbH
ESP
Telefonica Investigacion y Desarrollo
DEU
Deutsche Telecom AG
SWE
ACREO AB
POL
AGH University of Science and Technology
NLD
CISCO Systems International BV
ESP
Centre Tecnologic de Telecomunicacions de Catalunya
FRA
France Telecom
DEU
Fraunhofer Gesellschaft zur Farderung der angewandten Forschung e.V.
BEL
Interdisciplinar Instituut Voor Breedbandtecchnologie VZW
GRC
Institute of Communications and Computer Systems
ITA
CoreCom
ITA
Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna
NOR
Telenor ASA
GBR
University College of London
HUN
Budapest University of Technology and Economics
DEU
University OF Stuttgart
ESP
Universitat Politecnica de Catalunya
ITA
Universita degli studi di Padova
ITA
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
ITA
Politecnico di Torino
Osoba kontaktowa: 
lason's picture
dr inż.
Artur
Lasoń
Ph.D
adiunkt
pokój: 
B9/2.05
telefon: 
+48 12 6174037
email: 
lason@kt.agh.edu.pl
www: 
optilab.kt.agh.edu.pl
konsultacje: 
wtorek 13:00- 14:00
Informacje dodatkowe: 

Artur Lasoń ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, specjalność Telekomunikacja, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w roku 1992. W tym samym roku uzyskał stypendium naukowe i odbył staż w ośrodku naukowo-badawczym firmy ALCATEL SESA w Madrycie, Hiszpania. W roku 1999 uzyskał stopień doktora nauk technicznych z zakresu informatyki. Od roku 1992 związany z Katedrą Telekomunikacji AGH. Odpowiedzialny jest za prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu systemów światłowodowych i sieci dostępu abonenckiego. Prowadzi wykłady, zajęcia projektowe i laboratoryjne zarówno dla studentów studiów dziennych, jak i słuchaczy Studium Podyplomowego. W Katedrze Telekomunikacji AGH uczestniczył w pracach międzynarodowych projektów badawczych, między innymi ACTS 038 BBL, IST LION, e-Photon/ONe, BONE NoE, IST NOBEL I/II. Główne obszary zainteresowań badawczych obejmują szerokopasmowe sieci dostępowe, sieci optyczne, włączając w to optyczne sieci transportowe i sieci GMPLS/ASON. Artur Lasoń jest współautorem czterech książek i licznych artykułów publikowanych w czasopismach i materiałach konferencyjnych.

Additional information: 

Artur Lasoń received his M.Sc. degree in telecommunications from AGH University of Science and Technology in 1992. In 1992 he was granted a three months scholarship in R&D Centre of ALCATEL SESA, Madrid, Spain. In 1999 he received from AGH Ph.D. degree. In 1992 he joined Department of Telecommunications at the AGH University of Science and Technology where he is responsible for lectures, projects and laboratories of the fibre optic communication, data transmission systems and broadband access networks. He was involved in few international research projects: ACTS 038 BBL, IST LION, e-Photon/ONe, BONE NoE, IST NOBEL I/II. He participated also in some grants supported by National Science Council. Main research interests includes optical transport networks and broadband access technologies. Artur Lasoń is the co-author of 4 books (in Polish) and numerous 40 technical papers.

Data_startu_projektu: 
March, 2006