Euro-NF

Źródło finansowania projektu: 
2008-2012
Euro-NF
Anticipating the Network of the Future - From Theory to Design
Polish

Euro-NF był projektem europejskim typu sieć doskonałości.

Partnerzy: 
FRA
Institut TELECOM
DEU
Technische Universitaet Kaiserslautern
DEU
Fraunhofer Institut für Offene Kommunikationssysteme - FOKUS
AUT
University of Vienna
FIN
VTT Technical Research Centre of Finland
FIN
Helsinki University of Technology
FRA
Institut National de Recherche en Informatique et Automatique
FRA
France Telecom SA
FRA
Alcatel Lucent France
DEU
Lehrstuhl fur Informatik III, Universitat Wurzburg
SWE
Blekinge Institute of Technology
DEU
University of Passau
GRC
Research Centre of the Athens University of Economics and Business
GRC
Center for Research and Technology Hellas
ISR
Technion - Israel Institute of Technology
ITA
Politecnico di Torino, Dipartimento di Elettronica, CERCOM Lab
ITA
Dipartimento di Elettronica e Informazione Politecnico di Milano
ITA
Coritel - Consorzio di Ricerca sulle Telecomunicazioni
ITA
Universita di Roma 'Tor Vergata', Dip. Informatica Sistemi Produzione
PRT
Instituto de Telecomunicacoes
SWE
Royal Institute of Technology
CHE
Ecole Polytechnique Federale de Lausanne
NLD
Eindhoven University of Technology
GBR
Heriot-Watt University
DEU
Technische Universität Berlin
BEL
Universiteit Gent
NOR
Norwegian University of Science and Technology
POL
Akademia-Gorniczo Hutnicza
POL
Warsaw University of Technology, Department of Computer Networks and Switching
PRT
Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigacao e Desenvolvimento em Lisboa
ESP
Universitat Politecnica de Catalunya
FRA
Thomson SA
ESP
GIRBA-ITACA-Universidad Politecnica de Valencia
DNK
Aarhus Universitet
ISR
RAD Data Communications
Osoba kontaktowa: 
jajszcz's picture
prof. dr hab. inż.
Andrzej
Jajszczyk
Prof.
profesor zwyczajny
pokój: 
D6/406
telefon: 
+48 12 6173739
email: 
jajszczyk@kt.agh.edu.pl
Informacje dodatkowe: 

Andrzej Jajszczyk. Urodził się 23.01.1952 w Dęblinie. Stopnie zawodowe i naukowe: magistra inżyniera, doktora i doktora habilitowanego uzyskał w Politechnice Poznańskiej, odpowiednio w latach: 1974, 1979 i 1986. Tytuł profesora otrzymał w 1994. Pracował przez wiele lat w Politechnice Poznańskiej, zapoczątkowując tam badania w dziedzinie telekomutacji, a także za granicą, m.in. przez rok w University of Adelaide w Australii, dwa lata w Queen's University w Kanadzie i pół roku w Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne we Francji. Od 1999 roku jest profesorem w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest autorem bądź współautorem dziewięciu książek, 300 artykułów naukowych (w tym ponad 60 w najlepszych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej), ponad 50 artykułów na temat nauki i szkolnictwa wyższego, a także 19 patentów w zakresie telekomutacji, szybkich sieci telekomunikacyjnych i zarządzania sieciami. Kierował polskimi zespołami w siedmiu projektach badawczych Unii Europejskiej. Był konsultantem producentów, operatorów i agencji rządowych w Polsce, Australii, Chinach, Kanadzie, Francji, Indiach, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Był założycielem i pierwszym redaktorem IEEE Global Communications Newsletter, redaktorem IEEE Transactions on Communications i redaktorem naczelnym IEEE Communications Magazine (wprowadził ten miesięcznik na pierwsze miejsce wśród wszystkich światowych czasopism telekomunikacyjnych w kategorii "impact factor"). W latach 2004-2005 oraz 2010-2011 był dyrektorem ds. Czasopism IEEE Communications Society, a w latach 2006-2007 oraz od roku 2016 dyrektorem Regionu 'Europa, Afryka i Bliski Wschód' tego samego stowarzyszenia. W latach 2008-2009 pełnił funkcję jego wiceprezesa. Jest zastępcą redaktora naczelnego CIC/IEEE China Communications. Jest członkiem zespołów redakcyjnych czasopism, m.in.:  Annales des Télécommunications i Security and Communication Networks.  Był zaangażowany w organizację licznych konferencji naukowych i technicznych. Przez kilka lat był wykładowcą IEEE (IEEE Communications Society Distinguished Lecturer). Jest członkiem SEP i IEEE w randze Fellow. W 2008 roku otrzymał prestiżową nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W latach 2011-2015 był pierwszym dyrektorem Narodowego Centrum Nauki. Andrzej Jajszczyk jest wiceprezesem zarządu Fundacji Kyoto-Kraków, członkiem Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego i członkiem Klubu Krakowskiego. W latach 2011-2015 był członkiem Rady Muzeum Narodowego w Krakowie. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk i prezesem Oddziału PAN w Krakowie.
Obszerne CV na stronie: http://jajszczyk.pl/wp-content/uploads/A_Jajszczyk_CV_2015_03.pdf

Additional information: 

Andrzej Jajszczyk is a professor at the AGH University of Science and Technology in Krakow, Poland, and President of the Krakow Branch of the Polish Academy of Sciences. From 2011 to 2015 he served as the founding Director of the National Science Centre, a Polish research funding agency. He graduated from Poznan University of Technology. He was a visiting professor at the University of Adelaide in Australia, Queen’s University in Kingston, Ontario, Canada, and Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne, France. He is the author or co-author of 12 books and over 300 research papers, as well as 19 patents in the areas of telecommunications switching, high-speed networking, network management and reliability, as well as of 60 papers on research funding and higher education. He has been a consultant to industry, telecommunications operators, and government agencies in Australia, Canada, China, France, Germany, India, Poland, and the USA. He is a corresponding member of the Polish Academy of Sciences and a Fellow of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). He was the founding editor of IEEE Global Communications and Editor-in-Chief of IEEE Communications Magazine. He is Associate Editor-in-Chief of China Communications. He serves on editorial boards of various reputed journals, including Annales des Télécommunications and Journal of Security and Telecommunications. In 2014 – 2015 he was a member of the Governing Board of Science Europe. He held important positions in IEEE Communications Society, such as: Director of Magazines, Director of Europe, Africa, and Middle East Region, Vice President – Technical Activities. He was a chair and co-chair of 13 international scientific conferences, a member of Scientific or Advisory Committees of 32 conferences, and a member of Technical Program Committees of over 100 conferences. He delivered 76 tutorials and invited talks and gave 14 keynote or plenary talks at scientific conferences. Andrzej Jajszczyk is Vice-President of the Kyoto-Krakow Foundation, fostering cultural and technical relations between Asia and Poland.

Full CV: http://jajszczyk.pl/wp-content/uploads/A_Jajszczyk_CV_March_2016.pdf
List of Publications: http://jajszczyk.pl/wp-content/uploads/A_Jajszczyk_List_of_Publications_2016_03.pdf
 

cholda's picture
dr hab. inż.
Piotr
Chołda
Ph.D, Dr.Habil.
adiunkt
pokój: 
D5/113
telefon: 
+48 12 6172616
email: 
piotr.cholda@agh.edu.pl
www: 
www.cholda.pl
konsultacje: 
http://www.cholda.pl/teaching/
consultations: 
http://www.cholda.pl/teaching/
Informacje dodatkowe: 

Piotr Chołda, ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH w r. 2001, w r. 2006 doktoryzował się w zakresie Telekomunikacji na tym samym wydziale. Zajmuje się zagadnieniami odporności sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych na uszkodzenia oraz projektowaniem sieci niezawodnych i zarządzaniem nimi. Autor 10 publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach z Listy Filadelfijskiej. Aktywnie uczestniczył lub uczestniczy w projektach europejskich 6. i 7. Programu Ramowego. Jest redaktorem technicznym IEEE Communications Surveys and Tutorials oraz Transactions on Emerging Telecommunications Technologies (ETT), a także redaktorem kolumny recenzji książkowych w IEEE Communications Magazine. Brał aktywny udział w organizacji konferencji NGI 2008 (współprzewodniczący komitetu technicznego), IEEE ICC 2011 (współprzewodniczący komitetu technicznego sympozjum Communications QoS, Reliability and Modeling), jak również DRCN 2011 (współprzewodniczący komitetu technicznego).

Additional information: 

Piotr Chołda graduated from AGH University of Science and Technology (Krakow, Poland) as a master of science in networking in 2001. Afterwards, he obtained a doctorate in telecommunications in 2006 from the same university. Then, he joined the Department of Telecommunications there, and now he works as an Assistant Professor.
He specializes in design of computer and communications networks. Although his background comes from technology, as he started his research in the reliability modelling and optimization of resilient multi-layer long-haul networks (like the ones based on GMPLS, that is, generalized multi-protocol label switching), later he moved towards to softer problems, like the effective provisioning of services to the network clients. Thus,  he extended his interests to problems embracing the so-called Quality of Recovery (QoR), resilience-based differentiation in communications/computer networks and QoS/QoR for peer-to-peer networking. Recently, Piotr has focused on risk-based communications networking, as he perceives this area as a very promising research field, where the interface between business needs and threats from one side and the resilience technology from the other can be used to obtain a practical equilibrium where the balance between client needs and technological possibilities can be found.
 
Dr. Cholda is the co-author of eleven refereed journal papers and two conference tutorials. He is the recipient of the Communications QoS, Reliability and Performance Modeling Symposium Best Paper Award from ICC’06. He worked on network recovery problems in some of the 6. and 7. European Projects (IP Nobel/Nobel II, NoE EuroNGI/EuroFGI/EuroNF, SmoothIT). He was a Technical Program Committee (TPC) Co-Chair of NGI 2008 and NGI 2012, a TPC Co-Chair of Communications QoS, Reliability and Modelling Symposium at ICC 2011, and a TPC Co-Chair of DRCN 2011. Now, he serves as a TPC Co-Chair of NOMS 2014.
He is a member of editorial boards of  IEEE Communications Surveys and Tutorials and Transactions on Emerging Telecommunications Technologies. He also leads the Book Review Column in IEEE Communications Magazine.
He is a member of the ACM and IEEE.

Data_startu_projektu: 
January, 2008