Euro-NGI / Euro-FGI

Źródło finansowania projektu: 
2003-2006 / 2006-2008
Euro-NGI / Euro-FGI
Design and Engineering of the Next Generation Internet - Towards Convergent Multi-service Networks / Design and Engineering of the Future Generation Internet - Towards Convergent Multi-service Networks
Polish

Projekt Euro-NGI oraz jego kontynuacja Euro-FGI były projektami typu sieć doskonałości.

Osoba kontaktowa: 
jajszcz's picture
prof. dr hab. inż.
Andrzej
Jajszczyk
Prof.
profesor zwyczajny
pokój: 
D6/406
telefon: 
+48 12 6173739
email: 
jajszczyk@kt.agh.edu.pl
Informacje dodatkowe: 

Andrzej Jajszczyk. Urodził się 23.01.1952 w Dęblinie. Stopnie zawodowe i naukowe: magistra inżyniera, doktora i doktora habilitowanego uzyskał w Politechnice Poznańskiej, odpowiednio w latach: 1974, 1979 i 1986. Tytuł profesora otrzymał w 1994. Pracował przez wiele lat w Politechnice Poznańskiej, zapoczątkowując tam badania w dziedzinie telekomutacji, a także za granicą, m.in. przez rok w University of Adelaide w Australii, dwa lata w Queen's University w Kanadzie i pół roku w Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne we Francji. Od 1999 roku jest profesorem w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest autorem bądź współautorem dziewięciu książek, 300 artykułów naukowych (w tym ponad 60 w najlepszych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej), ponad 50 artykułów na temat nauki i szkolnictwa wyższego, a także 19 patentów w zakresie telekomutacji, szybkich sieci telekomunikacyjnych i zarządzania sieciami. Kierował polskimi zespołami w siedmiu projektach badawczych Unii Europejskiej. Był konsultantem producentów, operatorów i agencji rządowych w Polsce, Australii, Chinach, Kanadzie, Francji, Indiach, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Był założycielem i pierwszym redaktorem IEEE Global Communications Newsletter, redaktorem IEEE Transactions on Communications i redaktorem naczelnym IEEE Communications Magazine (wprowadził ten miesięcznik na pierwsze miejsce wśród wszystkich światowych czasopism telekomunikacyjnych w kategorii "impact factor"). W latach 2004-2005 oraz 2010-2011 był dyrektorem ds. Czasopism IEEE Communications Society, a w latach 2006-2007 oraz od roku 2016 dyrektorem Regionu 'Europa, Afryka i Bliski Wschód' tego samego stowarzyszenia. W latach 2008-2009 pełnił funkcję jego wiceprezesa. Jest zastępcą redaktora naczelnego CIC/IEEE China Communications. Jest członkiem zespołów redakcyjnych czasopism, m.in.:  Annales des Télécommunications i Security and Communication Networks.  Był zaangażowany w organizację licznych konferencji naukowych i technicznych. Przez kilka lat był wykładowcą IEEE (IEEE Communications Society Distinguished Lecturer). Jest członkiem SEP i IEEE w randze Fellow. W 2008 roku otrzymał prestiżową nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W latach 2011-2015 był pierwszym dyrektorem Narodowego Centrum Nauki. Andrzej Jajszczyk jest wiceprezesem zarządu Fundacji Kyoto-Kraków, członkiem Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego i członkiem Klubu Krakowskiego. W latach 2011-2015 był członkiem Rady Muzeum Narodowego w Krakowie. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk i prezesem Oddziału PAN w Krakowie.
Obszerne CV na stronie: http://jajszczyk.pl/wp-content/uploads/A_Jajszczyk_CV_2015_03.pdf

Additional information: 

Andrzej Jajszczyk is a professor at the AGH University of Science and Technology in Krakow, Poland, and President of the Krakow Branch of the Polish Academy of Sciences. From 2011 to 2015 he served as the founding Director of the National Science Centre, a Polish research funding agency. He graduated from Poznan University of Technology. He was a visiting professor at the University of Adelaide in Australia, Queen’s University in Kingston, Ontario, Canada, and Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne, France. He is the author or co-author of 12 books and over 300 research papers, as well as 19 patents in the areas of telecommunications switching, high-speed networking, network management and reliability, as well as of 60 papers on research funding and higher education. He has been a consultant to industry, telecommunications operators, and government agencies in Australia, Canada, China, France, Germany, India, Poland, and the USA. He is a corresponding member of the Polish Academy of Sciences and a Fellow of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). He was the founding editor of IEEE Global Communications and Editor-in-Chief of IEEE Communications Magazine. He is Associate Editor-in-Chief of China Communications. He serves on editorial boards of various reputed journals, including Annales des Télécommunications and Journal of Security and Telecommunications. In 2014 – 2015 he was a member of the Governing Board of Science Europe. He held important positions in IEEE Communications Society, such as: Director of Magazines, Director of Europe, Africa, and Middle East Region, Vice President – Technical Activities. He was a chair and co-chair of 13 international scientific conferences, a member of Scientific or Advisory Committees of 32 conferences, and a member of Technical Program Committees of over 100 conferences. He delivered 76 tutorials and invited talks and gave 14 keynote or plenary talks at scientific conferences. Andrzej Jajszczyk is Vice-President of the Kyoto-Krakow Foundation, fostering cultural and technical relations between Asia and Poland.

Full CV: http://jajszczyk.pl/wp-content/uploads/A_Jajszczyk_CV_March_2016.pdf
List of Publications: http://jajszczyk.pl/wp-content/uploads/A_Jajszczyk_List_of_Publications_2016_03.pdf
 

hulicki's picture
dr inż.
Zbigniew
Hulicki
Ph.D
adiunkt
pokój: 
D5/105
telefon: 
+48 12 617 34 34
email: 
hulicki@kt.agh.edu.pl
www: 
www.kt.agh.edu.pl/~hulicki
konsultacje: 
sem. zim., Piątek, 9.30 - 11.00
consultations: 
spring term
Informacje dodatkowe: 

Zbigniew HULICKI specjalizuje się w modelowaniu i projektowaniu sieci telekomunikacyjnych z uwzględnieniem systemów komunikacji multimedialnej. Jest autorem ponad 180 publikacji, w tym 7 książek. Pracował w licznych ośrodkach naukowych i badawczych za granicą m.in. w USA, Australii, Wielkiej Brytanii, RFN, Francji, Holandii i Szwajcarii. Bierze aktywny udział w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Unii Europejskiej, m.in. ACTS BIDS, BBL, COPERNICUS, COST, TEMPUS oraz prac dla operatorów telekomunikacyjnych, m.in. dla TP S.A. pracował nad koncepcją rozwoju jednolitej sieci szkieletowej ATM oraz strategii rozwoju sieci TP S.A., kierował pracą dla MŁ dot. rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach wiejskich, która była podstawą opracowania programu rządowego w tym zakresie.
Pracował jako konsultant dla krajowych firm telekomunikacyjnych i informatycznych. Jest członkiem IEEE Communication Society (Polish Chapter), a także członkiem komitetów programowych szeregu międzynarodowych konferencji naukowych.

Additional information: 

Zbigniew HULICKI  received the M.S. degree in electrical and electronic engineering from the Technical University of  Moscow, Moscow, Russia in 1978 and the Ph.D. degree in telecommunications from the AGH University of  Science and Technology, Cracow, Poland in 1983. In 1978, he joined the Telecommunications Department at the AGHUniversity, where he is currently an Assoc. Professor. He spent his sabbatical leaves at the universities in USA, Australia, the Netherlands, United Kingdom, Germany, France, Italy and Switzerland. His research interests include modeling and performance evaluation of telecommunication networks, in particular high speed networking for multimedia communications and  teletraffic engineering as well as digital video broadcasting and information technology. He actively participated in ACTS programs on broadband access networks and DTV. He is an author of 7 books (on multimedia communications as well as on the interactive services on DVB platform) and 180 research publications (papers, official research reports ect.). He has been a consultant to governmental institutions and telecom operators in modern telecommunication networks as well as a member of the Supervisor Board of the Foundation for Progress in Telecommunications. He is also a member of the Poland IEEE Communications Society Chapter and a member of  Polish Systems Society.

Data_startu_projektu: 
December, 2003