BBL

1996-1999
BBL
Broadbandloop
Polish

Projekt ACTS AC038 BBL był projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach 4 Programu Ramowego. Celem projektu było opracowanie koncepcji, wykonanie projektu i budowa trzech pilotowych sieci telekomunikacyjnych nowej generacji. Jedna z sieci powstała w Danii, druga w Portugalii, trzecia zaś w Polsce, w Krakowie. Budowa sieci odbywała się w dwu etapach. W fazie pierwszej zainstalowane zostały w szafach ulicznych przy ulicy Lea w Krakowie dwie końcówki światłowodowej sieci dostępowej FTTC (ONU). W fazie tej abonentom udostępnione zostały klasyczne usługi telekomunikacyjne, w szczególności usługa telefoniczna, ISDN oraz oparty na liniach dzierżawionych (o przepustowości do 2 Mbit/s) dostęp do sieci Internet i usługa łączenia sieci lokalnych. W fazie drugiej powstała sieć, sieć pracująca w trybie ATM. Zainstalowane zostały kolejne urządzenia ONU. W przypadku dwóch końcówek ONU fazy drugiej abonenci dołączeni zostali do najbliższego ONU poprzez parę przewodów miedzianych i modemy VDSL. Modemy VDSL zapewniły abonentom przepustowość 26 Mbit/s w kierunku od sieci do abonenta i 3 Mbit/s w kierunku od abonenta do sieci. Osiągnięte przepustowości były o rząd wielkości wyższe od przepustowości osiąganych przy wykorzystaniu modemów klasycznych. Modemy VDSL zainstalowane w Krakowie były wówczas jednymi z pierwszych uruchomionych urządzeń tego typu na świecie. Testowanie pracy modemów VDSL było jednym z zadań stojących przed polskimi uczestnikami projektu BBL. Większość abonentów dołączona została do krakowskiej sieci BBL bezpośrednio poprzez światłowód.

Partnerzy: 
DNK
DSC Communications A/S
GBR
Bookham Technologies
PRT
Portugal Telecom
PRT
Universidade de Aveiro
DNK
Tele Danmark
SWE
Telia
POL
AGH - University of Science and Technology
POL
Telekomunikacja Polska
Osoba kontaktowa: 
lason's picture
dr inż.
Artur
Lasoń
Ph.D
adiunkt
pokój: 
B9/2.05
telefon: 
+48 12 6174037
email: 
lason@kt.agh.edu.pl
www: 
optilab.kt.agh.edu.pl
konsultacje: 
wtorek 13:00- 14:00
Informacje dodatkowe: 

Artur Lasoń ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, specjalność Telekomunikacja, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w roku 1992. W tym samym roku uzyskał stypendium naukowe i odbył staż w ośrodku naukowo-badawczym firmy ALCATEL SESA w Madrycie, Hiszpania. W roku 1999 uzyskał stopień doktora nauk technicznych z zakresu informatyki. Od roku 1992 związany z Katedrą Telekomunikacji AGH. Odpowiedzialny jest za prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu systemów światłowodowych i sieci dostępu abonenckiego. Prowadzi wykłady, zajęcia projektowe i laboratoryjne zarówno dla studentów studiów dziennych, jak i słuchaczy Studium Podyplomowego. W Katedrze Telekomunikacji AGH uczestniczył w pracach międzynarodowych projektów badawczych, między innymi ACTS 038 BBL, IST LION, e-Photon/ONe, BONE NoE, IST NOBEL I/II. Główne obszary zainteresowań badawczych obejmują szerokopasmowe sieci dostępowe, sieci optyczne, włączając w to optyczne sieci transportowe i sieci GMPLS/ASON. Artur Lasoń jest współautorem czterech książek i licznych artykułów publikowanych w czasopismach i materiałach konferencyjnych.

Additional information: 

Artur Lasoń received his M.Sc. degree in telecommunications from AGH University of Science and Technology in 1992. In 1992 he was granted a three months scholarship in R&D Centre of ALCATEL SESA, Madrid, Spain. In 1999 he received from AGH Ph.D. degree. In 1992 he joined Department of Telecommunications at the AGH University of Science and Technology where he is responsible for lectures, projects and laboratories of the fibre optic communication, data transmission systems and broadband access networks. He was involved in few international research projects: ACTS 038 BBL, IST LION, e-Photon/ONe, BONE NoE, IST NOBEL I/II. He participated also in some grants supported by National Science Council. Main research interests includes optical transport networks and broadband access technologies. Artur Lasoń is the co-author of 4 books (in Polish) and numerous 40 technical papers.

Data_startu_projektu: 
October, 1996