Data Traffic Monitoring and Analysis (TMA)

Źródło finansowania projektu: 
2008-2012
TMA
Data Traffic Monitoring and Analysis (TMA): theory, techniques, tools and applications for the future networks
Polish

 
Akcja COST IC0703 "Data Traffic Monitoring and Analysis (TMA): theory, techniques, tools and applications for the future networks" rozpoczęta w marcu 2008 trwała do marca 2012.
Głównym zadaniem akcji było budowanie połączenia pomiędzy badaczami zajmującymi się pomiarami ruchu sieciowego.
Lista oficjalnych delegatów jest dostępna pod adresem: official list of MC members
Więcej informacji można znaleźć na stronie portalu jaki został stworzony wramach akcji http://www.tma-portal.eu/.

Partnerzy: 
AUT
Forschungszentrum Telekommunikation Wien (FTW)
Osoba kontaktowa: 
janowski's picture
dr hab. inż.
Lucjan
Janowski
Ph.D
adiunkt
pokój: 
B9/48-06
telefon: 
+48 12 6174806
email: 
janowski@kt.agh.edu.pl
konsultacje: 
środa 13:30- 14:00
Informacje dodatkowe: 

 
Lucjan Janowski jest adiunktem w Katedrze Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej. Otrzymał tytuł magistra inżyniera telekomunikacji w 2002 roku i tytuł doktora telekomunikacji w roku 2006. Oba stopnie zostały uzyskane w Akademii Górniczo-Hutniczej AGH. W roku 2007 pracował na pozycji post-doc w CNRS-LAAS (Laboratory for Analysis and Architecture of Systems of CNRS) we Francji, gdzie pracował nad problematyką wykrywania anomalii i ataków sieciowych. Na przełomie 2010/2011 pracował przez sześć miesięcy w Genewie nad jakością sekwencji medycznych. Jego głównym zainteresowaniem jest statystyka oraz modelowanie odpowiedzi testerów dla testów jakości postrzeganej przez użytkownika (QoE Quality of Experience). 

Additional information: 

Lucjan Janowski is an assistant professor at the Department of Telecommunications (AGH University of Science and Technology). He received his M.Sc. degree in Telecommunications in 2002 and Ph.D. degree in Telecommunications in 2006 both from the AGH University of Science and Technology. During 2007 he worked on a post-doc position in CNRS-LAAS (Laboratory for Analysis and Architecture of Systems of CNRS) in France where prepared both malicious traffic analysis and anomaly detection algorithms. In 2010/2011 he spent half a year on a post-doc position in University of Geneva working on QoE for health applicaitons. His main interests are statistics and probabilistic modelling of subjects and subjective rates used in QoE evaluation. He has participated in several commercial and scientific projects. 

Data_startu_projektu: 
March, 2008