MOBY DICK

Źródło finansowania projektu: 
2001 - 2003
MOBY DICK
Mobility and Differentiated Services in a Future IP Network (MobyDick)
Polish

Celem projektu było opracowanie, implementacja oraz weryfikacja koncepcji bezprzewodowej architektury sieciowej stanowiącej zunifikowaną platformę do realizacji różnorodnych usług, w której uniwersalnym protokołem warstwy sieciowej jest protokół IPv6. Uniwersalność takiej platformy stwarza możliwość jednorodnej implementacji usług głosowych, usługi dostępu do zasobów Internetu jak również wielu innych.
Architektura systemu oraz zrealizowana platforma komunikacyjna uwzględnia mobilność terminali i użytkowników i zapewnia odpowiednią jakość realizowanych połączeń. Projekt koncentrował się głównie na zagadnieniach szybkiego przełączania terminali pomiędzy homogenicznymi stacjami bazowymi (to znaczy w obrębie jednej sieciowej techniki bezprzewodowej) oraz przełączania pomiędzy sieciami korzystającymi z różnych technik sieciowych, obejmujących UMTS (TD-CDMA), IEEE 802.11 i Ethernet.
Proponowana architektura systemu uwzględnia zalecenia IETF w zakresie jakości usług, protokół IPv6 z rozszerzeniami dla sieci mobilnych oraz zalecenia IETF w zakresie architektury AAAC (Authentication, Authorisation, Accounting and Charging) dotyczące zarządzania dostępem bezprzewodowym.
Koncepcja bezprzewodowej architektury dostępowej została sprawdzona i oceniona w sieci pilotowej (obejmującej techniki UMTS (TD-CDMA), Wireless LAN 802.11 i Ethernet), oferującej dostęp do zestawu rozproszonych oraz interaktywnych aplikacji multimedialnych.

Partnerzy: 
DEU
T-Systems - T-Systems Nova GmbH
DEU
NEC - NEC Europe Ltd.
ESP
UC3M - Universidad Carlos III de Madrid
CHE
ETHZ - Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
DEU
UST - University of Stuttgart
DEU
FOKUS - Fraunhofer Institute for Open Communication Systems FOKUS
PRT
PTIn - Portugal Telcom Inovacao
FRA
MOT - Motorola S.A.S
FRA
EUR - EURECOM
AUT
FTH - Forschungszentrum Telekommunikation Wien Betriebs-GmbH
SG
I2R - Institute for Infocom Research
Osoba kontaktowa: 
pacyna's picture
dr inż.
Piotr
Pacyna
Ph.D
adiunkt
pokój: 
B9/306
telefon: 
+48 12 6174815
email: 
pacyna@kt.agh.edu.pl
www: 
kt.agh.edu.pl/~pacyna/
konsultacje: 
wtorek 9:30- 10:30
consultations: 
by appoitment
Informacje dodatkowe: 

Piotr Pacyna  otrzymał tytuł magistra inżyniera w dziedzinie informatyka w 1995 roku oraz stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie telekomunikacja w 2005 na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Telekomunikacji AGH. Jego zainteresowania naukowe obejmują sieci teleinformatyczne, problematykę obsługi mobilności w sieciach 3G/4G oraz bezpieczeństwo.  Jest aktywnie zaangażowany w międzynarodowe programy badawcze finansowane przez Komisję Europejską. Pracuje bądź pracował w zespołach kierujących projektami  oraz w zespołach badawczych w kilku projektach międzynarodowych: BTI, MOBYDICK, DAIDALOS I, DAIDALOS II, EU-MESH oraz NI2S3. Uczestniczy  w realizacji projektów naukowych, badawczych i rozwojowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak np. "Ochrona Krytycznej Infrastruktury Teleinformacyjnej dla zabezpieczenia ciągłości procesów biznesowych w gospodarce". Przebywał na stażach naukowych i kontraktach zagranicą, m.in. w CNET France Telecom we Francji oraz na Uniwersytecie Karola III w Hiszpanii. Uczestniczył w procesach standaryzacyjnych w Międzynarodowej Unii Telekmunikacyjnej ITU-T w grupie SG17. Posiada certyfikat z zakresu zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner oraz architektury korporacyjnej TOGAF 9 Certified (Level 2). Jest współautorem  kilkudziesięciu publikacji naukowych.
 

Additional information: 

Piotr Pacyna received M.Sc. in Computer Science in 1995 and a Ph.D. degree in Telecommunications in 2005 from AGH University of Science and Technology in Krakow, Poland, where he is now a lecturer and member of the staff in the Department of Telecommunications.

Research activities focus on next-generation wireless systems, theory of complex networked systems and security.

Piotr Pacyna worked with research labs of major european telecom operators within the framework of research projects founded by the European Commission: ACTS Broadband Trial Integration (1997-2000), IST Moby Dick (2001-2003), in IST Integrated Project Daidalos (2003-2006), as well as DG Enterprise and Industry NI2S3 project (2009-2011). In Daidalos II (2006-2009) he was member of a project management team and a member of the architecture design team.

During years 2010-2012 he was in charge of the national project and is a leading author of OKIT - a methodology for critical infrastructure protection.

Piotr Pacyna spent sabbatical leave in CNET France Telecom in Paris (1997-1998) and he was a visiting professor at the Universidad Carlos III de Madrid in Spain (2005-2007).
Along his professional carrier he has been delivering courses on "Next Generation IP Networks", "Secure Communications Systems", "Broadband Communications" and "Theory of switching".

Piotr co-authored several publications in conferences and in top journals, filed one patent application in cryptography and contributed to ITU-T SG17 on Identity Management.

Piotr is a certified PRINCE2 Practitioner on project management and TOGAF 9 Certified (Level 2) on enterprise architecture governance.

Data_startu_projektu: 
January, 2001