projekty_ZP

Projekty badawcze realizowane w ramach Projects realized by KT funded by 5FP

Mobility and Differentiated Services in a Future IP Network (MobyDick)
2001 - 2003
Celem projektu było opracowanie, implementacja oraz weryfikacja koncepcji bezprzewodowej architektury sieciowej stanowiącej zunifikowaną platformę do realizacji różnorodnych usług, w której uniwersalnym protokołem warstwy sieciowej jest protokół IPv6. Uniwersalność takiej platformy stwarza możliwość jednorodnej implementacji usług głosowych, usługi dostępu do zasobów Internetu jak również wielu innych.
Layers Interworking in Optical Networks
2000-2003
Głównym zadaniem projektu LION było zaprojektowanie i ocena jakości pracy transportowej sieci ASON/GMPLS przenoszącej dane klientów o różnorodnym formacie. Główne prace projektu prowadzone przez Katedrę Telekomunikacji AGH dotyczyły definicji wymagań stawianych zintegrowanym, wielowarstwowym sieciom optycznym; określenia scenariuszy ich rozwoju; analizy zagadnień utrzymania sieci OAM oraz efektywnych strategii niezawodności optycznych sieci IP. Prace projektowe skupiły się również na metodach planowania optycznych sieci IP, w tym metodach optymalizacji kosztów budowy sieci.