projekty_ZP

Projekty badawcze realizowane w ramach Projects realized by KT funded by 6FP

Designing Advanced network Interfaces for the Delivery and Administration of Location independent, Optimised personal Services
2003 - 2006 / 2006 - 2008
Daidalos II jest projektem zintegrowanym (IP) realizowanym w ramach 6 Programu Ramowego UE przez konsorcjum w skład, którego wchodzi 40 instytucji z Europy i jedna z Chin, obejmuje firmy komercyjne takie, jak operatorzy telekomunikacyjni, producenci sprzętu i zintegrowanych rozwiązań teleinformatycznych, oraz ośrodki naukowo-badawcze i uniwersytety. Projekt ten jest kontynuacją projektu Daidalos I, który był realizowany w okresie od 1 listopada 2003 do 30 kwietnia 2006. 
Design and Engineering of the Next Generation Internet - Towards Convergent Multi-service Networks / Design and Engineering of the Future Generation Internet - Towards Convergent Multi-service Networks
2003-2006 / 2006-2008
Projekt Euro-NGI oraz jego kontynuacja Euro-FGI były projektami typu sieć doskonałości.
Next generation Optical networks for Broadband European Leadership - phase 2
2006 - 2008
Jednym z priorytetowych zadań 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej jest rozwój systemów telekomunikacyjnych w celu zapewnienia powszechnego, szerokopasmowego dostępu do sieci Internet. Zadanie to wymaga efektywnych i elastycznych usług transmisji danych na obszarze miejskim, w obrębie poszczególnych państw UE, jak i całego obszaru wspólnoty. Druga faza projektu NOBEL – projekt NOBEL 2 podjął zadanie optymalizacji architektur sieci tego typu pod kątem ich efektywności techniczno-ekonomicznej, przy jednoczesnym zachowaniu gwarancji założonego poziomu jakości usług QoS.
NOBEL: Next generation Optical network for Broadband in Europe
2004 - 2006
Głównym celem zakończonego w 2006 roku projektu NOBEL było przeprowadzenie badań prowadzących do optymalizacji metod współpracy optycznych sieci miejskich i szkieletowych z szerokopasmowymi sieciami dostępowymi. Podstawowe zadanie postawione przed zespołem projektu można scharakteryzować jako zadanie zapewnienia usług przenoszenia zagregowanego ruchu pochodzącego z sieci dostępowych z określoną jakością usługi i minimalizacją ogólnych kosztów infrastruktury sieciowej.
'Content networks and services for home users (CONTENT)'
2006-2009
The CONTENT Network of Excellence targets Content Delivery Networks for Home Users, as an integral part of Networked Audio-Visual Systems and Home Platforms. CONTENT aims to build the European Research Area in this important communication topic by integrating a group of experts with the purpose of taking forward the state of the art and increasing European leadership in Content Networks.
"Emerging networking experiments and technologies"
2004-2006
The E-NEXT Network of Excellence targets a key area of Information Society Technologies, namely computer networking. Framework Programme 6 aims to develop the technological basis and the people-skills necessary to deliver the promise of the information revolution - new audio-visual services and products, electronic delivery of business, health, education, entertainment, government, science and so on - and this will fundamentally impact every aspect of life and work.