projekty_ZP

Projekty badawcze realizowane w ramach Projects realized by KT funded by 7FP

Links-on-the-fly Technology for Robust, Efficient and Smart Communication in Unpredictable Environments
2013-2016
Istniejące standardy i systemy komunikacyjne nie są odpowiednio przygotowane do ich zastosowania w wysoce nieprzewidywalnych środowiskach transmisyjnych, występujących na przykład w sytuacjach trzęsienia ziemi lub tsunami. Systemy łączności komórkowej są obecnie planowane z użyciem rygorystycznych mechanizmów wyznaczania budżetu łącza radiowego w celu utrzymania odpowiednio małego prawdopodobieństwa jego awarii. Wszystkie mechanizmy komunikacji (kodowanie, sygnalizacja, jak również działanie protokołów wyższych warstw) są zoptymalizowane do działania w wyżej wymienionym kierunku.
Inteligentny system informacyjny wspierający obserwację, wyszukiwanie i detekcję dla celów bezpieczeństwa obywateli w środowisku miejskim
2009-2013
INDECT jest projektem badawczym, w ramach którego prowadzone są prace nad innowacyjnymi technikami i algorytmami do walki z terroryzmem oraz inną działalnością przestępczą zagrażającą obywatelom Unii Europejskiej. Projekt jest realizowany przez grupę 17 europejskich partnerów pod przewodnictwem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Głównym koordynatorem projektu jest prof. Andrzej Dziech.
PRedictive reasOning and multi-source fusion empowering AntiCipation of attacks and Terrorist actions In Urban EnVironmEnts
2012 - 2015
Głównym celem projektu PROACTIVE  jest zbudowanie prototypu systemu, przyjaznego dla społeczeństwa, który na podstawie informacji z różnych typów czujników i bazy wiedzy o zagrożeniach, będzie w stanie przewidywać zagrożenia terrorystyczne w środowisku miejskim. 
Socially-aware Management of New Overlay Application Traffic combined with Energy Efficiency in the Internet
2012 - 2015
Projekt SmartenIT stawia sobie za cel zbudowanie systemu zarządzania siecią na wielu warstwach dla dostawców aplikacji nakładkowych (np. aplikacje działające w środowisku chmury obliczeniowej, sieci dystrybucji treści, sieci społecznościowe), operatorów sieci oraz użytkowników końcowych pozwalającej na zapewnienie wysokiej jakości usług postrzeganej przez użytkownika (QoE), przy jednoczesnym spełnieniu specyficznych wymagań aplikacji oraz efektywnym zarządzaniu ruchem.
FLexible Architecture for Virtualizable wireless future Internet Access
2011-2013
Sieci bezprzewodowe odgrywają ogromną rolę w Internecie Przyszłości, szczególnie przy obserwowanym ostatnio, dynamicznym rozwoju urządzeń mobilnych. Niestety, nowoczesne sieci bezprzewodowe, których architektura budowana jest w bardzo konserwatywny i sztywny sposób, nie są w stanie nadążyć za wymaganiami obecnych usług oraz aplikacji. Jesteśmy przekonani, że niemożność bezprzewodowego Internetu do podążania za wprowadzanymi na świecie innowacjami wynika z uzależnienia się od tradycyjnego modelu warstwowego sieci Internet.
Socially Aware, collaboRative, scAlable Coding mEdia distributioN
2010-2012
  SARACEN (ang. Socially Aware, collaboRative, scAlable Coding mEdia distributioN) realizowany jest w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Celem projektu jest stworzenie i testowe wdrożenie platformy dystrybucji treści wideo (2D oraz 3D) przy użyciu sieci nakładkowych (ang. Peer to Peer). Platforma ta ponadto używa najnowszych osiągnięć w dziedzinie kodowania treści multimedialnych, zapewnienia jakości usług oraz jest silnie zintegrowana z sieciami społczenościowymi.
Net-centric Information & Integration Services for Security Systems
2009-2011
Właściwe rozpoznanie i ocena sytuacji przez systemy bezpieczeństwa publicznego jest kluczowe dla ochrony przed zagrożeniami. Jednakże poprawna interpretacja informacji o zachodzących zdarzeniach jest trudna w przypadku równoczesnego stosowania kilku odrębnych, najczęściej niezależnych i dedykowanych systemów wsparcia bezpieczeństwa, działających w tym samym środowisku.
Simple Economic Management Approaches of Overlay Traffic in Heterogeneous Internet Topologies
2008-2011
Projekt SmoothIT (Simple Economic Management Approaches of Overlay Traffic in Heterogeneous Internet Topologies - metody prostego zarządzania ekonomicznego ruchem nakładkowym w niejednolitych topologiach internetowych), pracował nad stworzeniem mechanizmów, które będą promować takie zachowanie sieci nakładkowych, że będą one jednocześnie wydajne i nie będą powodować dodatkowych kosztów dla klientów, twórców aplikacji p2p, operatorów oraz I
Anticipating the Network of the Future - From Theory to Design
2008-2012
Euro-NF był projektem europejskim typu sieć doskonałości.
CARrier grade MEsh Networks
2008-2010
Projekt CARMEN rozważa oraz specyfikuje bezprzewodowe sieci typu mesh, posiadające wsparcie dla transmisji usług: głosu, wideo i danych (triple-play services) w środowisku przyszłych heterogenicznych bezprzewodowych/przewodowych sieci operatorskich. Opierając się na założeniu, że przyszłe sieci operatorskie będą składać się ze wspólnej sieci rdzeniowej i wielu sieci dostępowych, sieć CARMEN uzupełni istniejące technologie dostępowe dostarczając odpowiednich mechanizmów pozwalających tworzyć sieci mesh z użyciem niewielkich nakładów finansowych.

Pages