projekty_ZP

Projekty badawcze realizowane w ramach Projects realized by KT funded by EDA

Aircraft fuSelage crack moniToring sYstem And progNosis through on-boArd eXpert sensor network
2012 - 2015
Celem projektu ASTYANAX jest kontynuacja badań rozpoczętych w ramach projektu HECTOR (finansowanego również ze środków EDA). Badania skoncentrowane są na zagadnieniach monitorowania stanu technicznego konstrukcji SHM (Structural Health Monitoring) dla kadłuba helikoptera poprzez zastosowanie złożonego systemu kontrolno-pomiarowego w celu detekcji, lokalizacji i oceny powstających uszkodzeń. Planowane jest rozszerzenie opracowanej metodologii oraz przeprowadzenie jej weryfikacji podczas testów na rzeczywistym, wycofanym z użytku i pozyskanym do badań śmigłowcu Mi-8/17.
Multi Sensor Data Fusion Grid for Urban Situational Awareness
2009-2011
Celem projektu MEDUSA (Multi Sensor Data Fusion Grid for Urban Situational Awareness) jest opracowanie wydajnej i odpornej na ataki platformy do tworzenia spójnego obrazu pola walki na podstawie danych pochodzących z wielu różnych czujników. Adresatem projektu są taktyczne centra dowodzenia sił zbrojnych, działające na obszarach miejskich. System zbudowany w projekcie MEDUSA dzięki zintegrowanym regułom wnioskowania pozwoli na wyłowienie najistotniejszych informacji z natłoku, nakładających się wzajemnie danych pochodzących z czujników różnego typu.
Helicopter fuselage crack monitoring and prognosis through on-board sensor network
2008 - 2010
Głównym celem projektu jest zaproponowanie kompleksowych metod monitorowania, identyfikacji i prognozowania potencjalnych uszkodzeń (np. pęknięć) w kadłubie śmigłowca na podstawie analizy danych z czujników zabudowanych w kadłubie. Cel ten ma być osiągnięty poprzez łączne zastosowanie zaawansowanych modeli do oceny stanu naprężeń kadłuba i identyfikacji prawdopodobnych obszarów zarodkowania i rozprzestrzeniania się pęknięć, oraz opracowanie sieci czujników, które w czasie rzeczywistym mają dostarczać dane do analizy.