projekty_ZP

Projekty badawcze realizowane w ramach Projects realized by KT funded by Eureka, NCBIR

Nowa generacja wydajnych, skalowanych i stabilnych technologii dostarczania treści multimedialnych
2013-2016
Głównym celem projektu MITSU (Nowa generacja wydajnych, skalowanych i stabilnych technologii dostarczania treści multimedialnych) jest stworzenie nowych rozwiązań w zakresie systemów strumieniowania wideo w sieciach bezprzewodowych. Biorąc pod uwagę najnowsze osiągnięcia na tym polu, zamierzeniem projektu MITSU jest analiza oraz implementacja rozwiązań poprawiających obecny poziom interoperacyjności systemów dystrybucji wideo, przy szczególnym nacisku na minimalizację złożoności obliczeniowej i na wymagania energetyczne proponowanych rozwiązań.
Inteligentny system do archiwizacji, analizy oraz dokumentowania obiektów multimedialnych w sieci Web i telewizji cyfrowej IPTV
2013-2015
Projekt IMCOP dotyczy interaktywnego wyszukiwania informacji w systemie WWW i telewizji internetowej (tzw. IPTV) oraz udostępniania znalezionych i zarchiwizowanych w ten sposób złożonych treści multimedialnych – tzw. obiektów CMO (ang. Complex Multimedia Objects). Udostępnianie tych treści następuje na zasadzie dynamicznego, multimedialnego serwisu informacyjnego dla wybranych, określanych również przez użytkownika, tematów. Obiekty CMO należy  rozumieć, jako autonomiczne kontenery, łączące w sobie różne formy multimedialne, np.
Development System for Mobile Services
2004 - 2006
Zamierzeniem projektu DESYME było pokrycie istniejącej luki pomiędzy potencjałem usług w sieciach komórkowych i potrzeb użytkowników poprzez umożliwienie użytkownikom sieci komórkowych projektowanie, w prosty sposób, mobilnych usług dostosowanych do ich wymagań . Koncepcja DESYME oparta była na stworzeniu otwartego środowiska pracy, które umożliwiło łatwe projektowanie, rozwój, walidację i uruchamianie usług/aplikacji w sieciach komórkowych. Cel ten został osiągnięty za pomocą: