projekty_ZP

Projekty badawcze realizowane w ramach Projects realized by KT funded by MNiSW

Indykator Jakości - Lip Sync
2018 - 2018
Jednym z problemów w przesyłaniu sygnału wideo jest synchronizacja dźwięku i obrazu. Brak synchronizacji silnie wpływa na jakość postrzeganą przez odbiorców systemu, dlatego dla dostawcy treści jest bardzo istotnym szybkie wykrycie takiego zniekształcenia. Obecnie na rynku praktycznie nie ma automatycznych systemów wykrywających problem synchronizacji obrazu i dźwięku. We wstępnych badaniach prowadzonych w Katedrze Telekomunikacji został opracowany algorytm wykrywający to zniekształcenie. Obecnie chcemy przetestować ten algorytm w realiach biznesowych.
Poprawa wydajności sieci WiFi w specjalnych domowych zastosowaniach
2013-2015
Jesteśmy świadkami rewolucji w zastosowaniach sieci domowych. Obecnie odstępuje się od utartego trendu, w którym głównym motorem rozwoju tych sieci było zapotrzebowanie na dostęp do Internetu, na rzecz wykorzystania sieci domowych do wymiany informacji pomiędzy komputerami i innymi urządzeniami multimedialnymi (np. telewizorami wyposażonymi w serwery DLNA, Digital Living Network Alliance). Dodatkowo, sieci domowe są obecnie używane w celu kontroli i monitorowania urządzeń domowych (np. świateł, alarmów, sprzętu gospodarstwa domowego) wyposażonych w interfejsy bezprzewodowe.
Zapewnianie sprawiedliwego dostępu do zasobów w sieciach zorientowanych na przepływy
2013-2015
Celem projektu jest zbadanie możliwości zapewniania sprawiedliwego dostępu do łącza w sieciach zorientowanych na przepływy.Projekt będzie podzielony na dwa etapy.
BRONCHOVID – zintegrowany system wspomagający diagnostykę badań bronchoskopowych przez cyfrową archiwizację, semantyczne porządkowanie zapisów wizyjnych, wykrywanie i wyszukiwanie treści istotnych diagnostycznie oraz interaktywną wizualizację z użyciem danych tomografii komputerowej
2007-2010
BRONCHOVID: Integrated system supporting bronchoscopy laboratory integrating: the archiving, management and semantic ordering the procedures recordings, automatic image-based diagnostic data detection and retrieval, and interactive visualisation using computed tomography data
Zaawansowany system monitorowania w sieciach standardu IEEE 802.11a/g/e o strukturze kraty ze wsparciem jakości świadczonych usług
2010 - 2012
Projekt badawczy podejmuje problematykę ciągłego monitorowania parametrów warstwy fizycznej i podwarstwy MAC w węzłach bezprzewodowej sieci kratowej oraz gromadzenia i przetwarzania wyników pomiarowych, w krótkim i długim horyzoncie czasowym. Zaawansowany system monitoringu pozwala na wprowadzenie lepszej kontroli przyjmowania zgłoszeń (ang. admission control) oraz dynamiczne modyfikacje parametrów kontraktów QoS przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu subiektywnego postrzegania jakości usługi przez użytkownika końcowego (ang. Quality of Experience - QoE).
Nowoczesne techniki projektowania i optymalizacji mobilnych sieci bezprzewodowych - Akcja COST 2100 "Pervasive Mobile & Ambient Wireless Communications"
2006-2010
Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research), znany pod akronimem COST, to utrzymywana wspólnie przez 34 państwa europejskie i Izrael (jako państwo współpracujące) struktura instytucjonalna, której najważniejszym zadaniem jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo-technicznej krajów członkowskich.