projekty_ZP

Projekty badawcze realizowane w ramach Projects realized by KT funded by NCN

Access Multilingual Information opinionS
2016-2018
Cel prowadzonych badań i metodyka badawcza Wraz z rozwojem Internetu i telewizji satelitarnej powszechny stał się dostęp do tysięcy programów i wiadomości w różnych językach. Niestety, nawet dogłębnie wykształcone osoby nie posługują się w wystarczającym stopniu więcej niż dwoma lub trzema obcymi językami, podczas gdy większość zna tylko jeden, a to w znaczącym stopniu ogranicza dostęp do tych informacji. W związku z tym pojawiło się nowe wyzwanie: W jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do informacji i opinii w językach obcych?
Metody zapewniania niezawodności i jakości w sieciach nakładkowych
2010-2013
Celem projektu jest opracowanie mechanizmów, które zapewnią trzy podstawowe cechy poprawnego działania współczesnych sieci nakładkowych (overlay networks):
Inteligentne sterowanie ruchem w wielowarstwowych sieciach sterowanych programowo
01.2018-01.2021
1. Cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza   Celem projektu jest zaproponowanie i zbadanie nowej wielowarstwowej architektury sieciowej opartej na mechanizmach:  wielościeżkowego rutingu pakietów o nazwie "zorientowany na przepływy adaptacyjny ruting oparty na wielu topologiach" (Flow-Aware Multi-Topology Adaptive Routing, FAMTAR),  automatycznego zestawiania bypassów optycznych (Automatic Hidden Bypasses, AHB). Nowa architektura sieciowa ma być zbudowana w oparciu o koncepcję sieci sterowanych
SDI
Definiowana programowo integracja elastycznych sieci optycznych i kognitywnych sieci bezprzewodowych w kontekście usług pakietowych
2013-2016
Sieci bezprzewodowe, takie jak sieci komórkowe, są w powszechnym użytku.  Stale rosnące prędkości przesyłu danych tych sieci są możliwe dzięki ich integracji z sieciami optycznymi. Kognitywne sieci bezprzewodowe i elastyczne sieci optyczne są najnowszymi kierunkami badań i rozwoju obu rodzajów sieci.
Niezawodna transmisja o wysokiej jakości w wielowarstwowych sieciach optycznych z zastosowaniem koncepcji Flow-Aware Networking
2012 - 2016
W projekcie zostaną zaproponowane mechanizmy umożliwiające zastosowanie koncepcji FAN (ang. Flow-Aware Networking) w warstwie optycznej.
Analiza możliwości użycia lokalnych sieci bezprzewodowych standardu IEEE 802.11 w Internecie Przyszłości
2012 - 2016
Przewiduje się, że lokalne sieci bezprzewodowe (Wireless Local Area Networks, WLAN) oparte na standardzie IEEE 802.11 będą odgrywały znaczącą rolę w Internecie Przyszłości. Terminem Internet Przyszłości określa się badania naukowców mające na celu poprawę działania przyszłych sieci poprzez wyeliminowanie ograniczeń wprowadzanychprzez współczesne techniki sieciowe. Idea Internetu Przyszłości była szeroko dyskutowana w ostatnich latach i jest obecnie w sferze zainteresowań zarówno środowiska naukowego jak i przemysłu.