projekty_ZP

Projekty badawcze realizowane w ramach Projects realized by KT funded by PO IG

IIP
Inżynieria Internetu Przyszłości
2010 - 2013
Projekt dotyczy opracowania i przetestowania infrastruktury i usług dla nowych generacji sieci Internet, tj. Internetu IPv6 i Internetu Przyszłości (ang. Future Internet). Oczekuje się, iż nowe generacje Internetu (jeden z głównych priorytetów badawczych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej) przyczynią się istotnie do rozwoju cywilizacyjnego w Europie powodując, że z ich możliwości będą korzystały wszystkie lub prawie wszystkie obszary ludzkiej aktywności.
Inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X
Inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X (INZNAK)   Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa przemieszczania się po drogach publicznych poprzez opracowanie koncepcyjne, budowę i badania testowe nowego rodzaju inteligentnych znaków drogowych, które umożliwią zapobieganie najbardziej powszechnym kolizjom na drogach szybkiego ruchu.
Komutacja i transmisja danych w sieciach z minimalizacją użycia energii
2013 - 2015
Projekt STAR (Komutacja i transmisja danych w sieciach z minimalizacją użycia energii) rozpoczął prace poczynając od 1 stycznia 2013 roku. Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju a koordynowany w ramach Programu CHIST-ERA ERA-Net. Katedra Telekomunikacji AGH realizuje projekt wspólnie z Uniwersytetami Leeds, Cambridge i Lyon. Projekt podejmuje problem optymalizacji architektur węzłów i systemów transmisyjnych w celu minimalizacji zużycia energii elektrycznej przez urządzenia sieci.
Przygotowanie zgłoszenia patentowego i objęcie ochroną patentową wynalazku FAMTAR
10.2012-12.2014
Celem projektu jest przygotowanie i zgłoszenie wniosku patentowego w Polsce oraz innych krajach, w tym m.in. w USA, Chinach czy w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zgłoszenie patentowe dotyczy nowatorskiej metody sterowania ruchem w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych. Raporty: 1. Simulation analysis of Flow-Aware Multi-Topology Adaptive Routing: www.kt.agh.edu.pl/~jdomzal/sim_analysis_POIG.pdf
Inteligentny System Informacyjny dla Globalnego Monitoringu, Detekcji i Identyfikacji Zagrożeń
2009-2015
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie złożonego systemu informacyjnego do celów kompleksowej detekcji i identyfikacji zagrożeń oraz monitoringu i identyfikacji obiektów ruchomych. Cel ten można przedstawić w trzech wzajemnie skorelowanych i integrowanych grupach zadań: