projekty_inne

Projekty badawcze realizowane przez KT z innym źródłem finansowania:
KT projects financed by other source:

Inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X

Inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X (INZNAK)
 
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa przemieszczania się po drogach publicznych poprzez opracowanie koncepcyjne, budowę i badania testowe nowego rodzaju inteligentnych znaków drogowych, które umożliwią zapobieganie najbardziej powszechnym kolizjom na drogach szybkiego ruchu.

SDNRoute: zintegrowany system wspomagania rutingu w sieciach sterowanych programowo (SDN)
2017-2019

Celem projektu jest opracowanie, przebadanie, a następnie zaimplementowanie zintegrowanego systemu SDNRoute, który będzie służył jako narzędzie wspomagania rutingu dedykowanego dla sieci sterowanych programowo SDN (ang. Software Defined Networks). Projekt ma charakter analityczno-symulacyjno-wdrożeniowy, przy czym ostatni aspekt jest dominujący. System SDNRoute będzie działał cyklicznie w zadanych oknach czasowych, definiując polityki rutingu dla kolejnego okna czasowego. System SDNRoute będzie do swojego działania wykorzystywał informacje pochodzące z wielu źródeł.

'GAMA: Gateway to Archives of Media Art'
2007-2009

(PL) GAMA - the gateway to archives of media art - provides an online access to a variety of European media art archives representing a large spectrum of media art. The quality of GAMA thrives on the very specialized focus of the archives and content providers - ranging from historical material of the 1920s to the present, and from nationally and geographically orientated archives to collections focusing on thematic perspectives.

BTI
Broadband Trial Integration
1998 - 1999

Zasadniczym celem projektu BTI (Broadband Trial Integration), realizowanego w latach 1998-1999, było wprowadzenie nowych technik zdalnego nauczania, korzystających z szerokopasmowej infrastruktury dostępowej oferującej pasmo niezbędne do realizacji usług takich, jak usługa telekonferencji lub wideo na żądanie.

'OASIS | Open Archiving System with Internet Sharing'
2004-2007

(PL) The project has established a distributed internet platform for research, preservation and documentation of electronic arts. The goal was to provide a complex system in order to ensure the sustainable availability of European cultural heritage in the field of electronic arts.

Broadband Infrastructures for Digital Television and Multimedia Services
1996 - 1998

Projekt ACTS AC025 BIDS był projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach 4 Programu Ramowego. Celem  projektu  była analiza i ocena rynku usług telekomunikacyjnych, audiowizualnych i multimedialnych oraz istniejących regulacji prawnych tego rynku w krajach Centralnej i Wschodniej Europy, a także wpływu tych czynników na rozwój szerokopasmowej infrastruktury, niezbędnej do wdrożenia cyfrowej TV oraz interaktywnych usług multimedialnych.

BBL
Broadbandloop
1996-1999

Projekt ACTS AC038 BBL był projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach 4 Programu Ramowego. Celem projektu było opracowanie koncepcji, wykonanie projektu i budowa trzech pilotowych sieci telekomunikacyjnych nowej generacji. Jedna z sieci powstała w Danii, druga w Portugalii, trzecia zaś w Polsce, w Krakowie. Budowa sieci odbywała się w dwu etapach. W fazie pierwszej zainstalowane zostały w szafach ulicznych przy ulicy Lea w Krakowie dwie końcówki światłowodowej sieci dostępowej FTTC (ONU).