trzyniec

trzyniec's picture
Krystyna
Trzyniec
pracownik administracyjny
pokój: 
D6/402
telefon: 
+48 12 6174878
email: 
trzyniec@kt.agh.edu.pl
Informacje dodatkowe: 

Pełni funkcje sekretarki w budynku D5. W 2012 wygrała wybory na stanowisko Społecznego Inspektora Pracy z ramienia Katedry Telekomunikacji.

Additional information: 

Secretary in D5 building.