matiolanski

matiolanski's picture
mgr inż.
Andrzej
Matiolański
M.Sc.
asystent
pokój: 
D5/009
telefon: 
+48 12 6173805
email: 
matiolanski@kt.agh.edu.pl
Informacje dodatkowe: 

Asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Telekomunikacji. Jego badania skupiają się na pracy doktorskiej pt. "Analiza efektywnych metod rozpoznawania wybranych obiektów w obrazach cyfrowych", której opiekunem naukowym jest prof. Andrzej Dziech.
Andrzej Matiolański jest absolwentem kierunku Informatyka Stosowana gdzie obronił tytuł mgr inż. w 2010. Od tego czasu pracuje nad systemami automatycznej analizy treści multimedialnej w systemach wizyjnych. Pisana przez niego praca doktorska dotyczy zagadnienia efektywnych metod rozpoznawania obiekótw w treści multimedialnej.
Obecnie jest zaangażowany w szereg badań, między innymi prowadzonych w ramach projektów INDECT, INSIGMA, IMCOP, INPREDO, SCISSOR i HEIMDAL. 
 
 

Additional information: 

Assistant at the Department of Telecommunications. Currently working on his PhD Thesis: Analysis of Effective Methods for Identifying Selected Objects in Digital Images. Prof. Andrzej Dziech is his supervisor.

He has received his MSc degree from the Faculty of Physics and Applied Computer Science of AGH University of Science and Technology in 2010.

His research interests include computer vision, image processing and super-resolution algorithms. He has actively participated in both national and international research projects like INDECT, INSIGMA and INCOP.