juszka

juszka's picture
mgr inż.
Dawid
Juszka
M.Sc.
doktorant
pokój: 
D6/309
telefon: 
+48126173538
email: 
juszka@kt.agh.edu.pl
www: 
www.kt.agh.edu.pl/~juszka/
konsultacje: 
do ustalenia mailowo
Informacje dodatkowe: 

Dawid Juszka jest doktorantem w Katedrze Telekomunikacji, AGH. 
W lipcu 2010 r. złożył egzamin dyplomowy, zaprezentował pracę magisterską pt. “Obiektywne i subiektywne metody analizy czynników jakości obrazów 3D” i uzyskał tytuł zawodowy: magister inżynier. Pracę magisterską napisał pod opieką merytoryczną Pana Prof. dr hab. inż. Zdzisława Papira. Dawid Juszka jest absolwentem kierunku Elektronika i Telekomunikacja (Specjalność: Sieci i usługi telekomunikacyjne) - Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, University of Science and Technology AGH Kraków
Od stycznia 2010 r. uczestniczy w pracach Multimedia Team w ramach projektu Inżynieria Internetu Przyszłości (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) oraz projektu SARACEN (7 Program Ramowy Unii Europejskiej).
Dawid Juszka przygotowuje rozprawę doktorską pod opieką naukową Pana Prof. dr hab. inż. Zdzisława Papira

Additional information: 

Dawid Juszka is a Ph.D. student, supervised by Prof Zdzisław Papir. He is interested in the Quality of Experience assessment issues for multimedia services, especially for 3D video.