Zatrudnienie po KT

Rozwój zawodowy i perspektywy zawodowe

Najlepsi studenci – jeszcze w trakcie studiów – z pewnością znajdą możliwość współpracy z pracownikami naukowymi Instytutu Telekomunikacji w licznych projektach krajowych i europejskich. Studenci pragnący realizować własne pomysły mogą je wdrażać w życie w Kołach Naukowych.

Po studiach inżynierskich można kontynuować naukę na studiach magisterskich na kierunkach: Teleinformatyka, Elektronika i Telekomunikacja lub Informatyka – kierunkach wyróżnionych przez Państwową Komisją Akredytacyjną za jakość kształcenia, w tym również za możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w języku angielskim. Instytut realizuje szeroki program wymiany międzynarodowej studentów z najlepszymi uczelniami europejskimi (Austria, Finlandia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Szwajcaria, Włochy); zasady programu umożliwiają nawet roczne studiowanie za granicą – bez konieczności przedłużania studiów w AGH oraz z zapewnieniem stypendium. Studenci o zainteresowaniach badawczych mogą ubiegać się o studia doktoranckie i w ciągu czterech lat uzyskać stopień naukowych doktora w dyscyplinie telekomunikacja lub informatyka, stanowiący przepustkę do najlepszych uczelni krajowych i europejskich czy zajmowania odpowiedzialnych stanowisk w firmach.

Absolwenci studiów inżynierskich kierunku Teleinformatyka, posiadający wysokie kwalifikacje interdyscyplinarne, tak bardzo teraz pożądane, bez trudu znajdą zatrudnienie u operatorów sieci telekomunikacyjnych, dostawców usług internetowych, w firmach produkujących oprogramowanie dla operatorów sieci i nowych usług telekomunikacyjnych oraz w jednostkach posiadających własne sieci komputerowe, w charakterze ich projektantów i administratorów. Duża liczba naszych absolwentów, a nawet studentów pracuje w dużych firmach z sektora IT takich jak Nokia, Motorola, Cisco, IBM Akamai, Ericpol, Comarch czy DreamLab. Rynek usług teleinformatycznych jest tak rozległy, że absolwenci teleinformatyki mogą również zakładać własne firmy, a proponowane przez Instytut Telekomunikacji studia wyposażą ich w odpowiednie w tym celu umiejętności leżące w obszarze prawa spółek i zasad prowadzenia biznesu.

Od szeregu lat można obserwować w badaniach rynkowych utrzymującą się tendencję, że specjaliści z branży IT są najlepiej zarabiającą grupą zawodową; porównywalne dochody osiągają specjaliści HR (Human Resources).

Polish