teleinformatyka umiejetności

Zdobywane umiejętności

 

Ścieżka telekomunikacja zapoznaje z właściwościami różnych mediów transmisyjnych oraz urządzeniami stosowanymi w sieciach teleinformatycznych, a w dalszej kolejności - z różnymi sieciami: światłowodowymi, przewodowymi oraz bezprzewodowymi (w tym komórkowymi). Poznajemy lokalne sieci teleinformatyczne, sieć Internet, a także zasady zapewniania bezpieczeństwa sieciowego, inżynierii ruchu oraz zarządzania siecią.

Ścieżka informatyka omawia architekturę systemów komputerowych, systemy operacyjne oraz bazy danych, ale również uczy zasad programowania wysokiego poziomu, sieciowego, WWW oraz skryptowego, umożliwiających tworzenie zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych.

Ścieżka sygnały i multimedia jest poświęcona cyfrowemu przetwarzaniu sygnałów, bez którego nie byłoby możliwe ich efektywne przekształcanie oraz przesyłanie.

Polish