SIECI ZINTEGROWANE I SZEROKOPASMOWE
Laboratorium symulacyjne - transmisja obrazu i głosu w sieciach ATM


Prowadzący : Paweł Kułakowski


Oceny ze sprawozdań

Materiały do zajęć :

Symulacja dwóch trybów transmisji : Transmisja strumienia MPEG w kanale CBR : Transmisja głosu w sieciach ATM : Tutoriale :
Propozycje zagadnień do analizy na laboratorium


Zaliczenie laboratorium :
Samodzielnie napisane sprawozdanie (tylko własne obserwacje, wyniki i wnioski), nie dłuższe niż jedna strona A4, dostarczone prowadzącemu w ciągu tygodnia od terminu odbytych zajęć.
Do sprawozdania proszę dołączyć swój numer indeksu.
Powodzenia. :)