SIECI ZINTEGROWANE I SZEROKOPASMOWE
Laboratorium symulacyjne - transmisja obrazu i głosu w sieciach ATM


Prowadzący : Paweł Kułakowski


Materiały do zajęć :

Symulacja dwóch trybów transmisji : Transmisja strumienia MPEG w kanale CBR : Transmisja głosu w sieciach ATM : Tutoriale :
Propozycje zagadnień do analizy na laboratorium


Zaliczenie laboratorium :
Aby zaliczyć to spotkanie laboratoryjne, wystarczy obecność i praca na zajęciach. Jeżeli ktoś z Państwa chce podwyższyć sobie ogólną ocenę z przedmiotu "Sieci Zintegrowane i Szerokopasmowe", można po zajęciach wysłać prowadzącemu (kulakowski(at)kt.agh.edu.pl) sprawozdanie z zajęć. Sprawozdanie powinno zostać przygotowane samodzielnie, być nie dłuższe niż jedna strona A4 i zawierać tylko własne obserwacje, wyniki i wnioski z laboratorium. Sprawozdanie proszę wysłać w ciągu tygodnia od terminu odbytych zajęć. Prace wysłane później nie będą sprawdzane. Prace odpisane będą miały negatywny wpływ na końcową ocenę z przedmiotu. W sprawozdaniu proszę dopisać swój numer indeksu.