LABORATORIUM DYPLOMOWE

Prowadzący : Artur Lasoń i Paweł Kułakowski

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:Tydzień 1
3-7 października


Wykład #1 organizacyjny wspólny dla wszystkich grup.
Omówienie wszystkich zajęć w semestrze, zasad składania prac dyplomowych i obron inżynierskich.
Czas trwania: 60 minut.
Termin i miejsce: wtorek 4 października, godz. 15:00, sala 1.19/D17.
Slajdy ze spotkaniaTydzień 2
10-14 października


Wykład #2 dot. redakcji prac inżynierskich wspólny dla wszystkich grup.
Omówienie zakresu i układu treści prac inżynierskich, bibliografii oraz cytowania źródeł.
Czas trwania: 60 minut.
Termin i miejsce: wtorek 11 października, godz. 16:45, sala 1/D5.
Slajdy ze spotkania

Spotkania konsultacyjne.
Czas trwania: 45 minut.
Grupa 1: wtorek 11.00-11.45, lab 06/D5
Grupa 2: wtorek 11.45-12.30, lab 06/D5
Grupa 3: środa 11.00-11.45, sala 408/D6
Grupa 4: środa 12.30-13.15, sala 408/D6
Grupa 5: czwartek 14.15-15.00, pokój 106/D5
Grupa 6: czwartek 15.30-16.15, pokój 106/D5
Tydzień 3
17-21 października


Spotkanie obowiązkowe. Przedstawienie i dyskusja planu, celu pracy i literatury.
Czas trwania: 3 godziny 45 minut.
Grupa 1: wtorek 8.00-11.45, lab 06/D5
Grupa 2: wtorek 12.30-16.15, lab 06/D5
Grupa 3: środa 8.00-11.45, lab 06/D5
Grupa 4: środa 12.30-16.15, lab 06/D5
Grupa 5: czwartek 11.15-15.00, lab 06/D5
Grupa 6: czwartek 15.30-19.15, lab 06/D5Tydzień 4
24-28 października


Spotkania konsultacyjne.
Czas trwania: 45 minut.
Grupa 1: wtorek 11.00-11.45, lab 06/D5
Grupa 2: wtorek 12.30-13.15, lab 06/D5
Grupa 3: środa 11.00-11.45, lab 06/D5
Grupa 4: środa 12.30-13.15, lab 06/D5
Grupa 5: czwartek 14.15-15.00, lab 06/D5
Grupa 6: czwartek 15.30-16.15, lab 06/D5Tydzień 5 i 6
3-10 listopada


Spotkanie obowiązkowe. Przedstawienie wstępnych wyników badań.
Czas trwania: 3 godziny 45 minut.
Grupa 5: czwartek 3 listopada 11.15-15.00, lab 06/D5
Grupa 6: czwartek 3 listopada 15.30-19.15, lab 06/D5
Grupa 1: wtorek 8 listopada 8.00-11.45, lab 06/D5
Grupa 2: wtorek 8 listopada 12.30-16.15, lab 06/D5
Grupa 3: środa 9 listopada 8.00-11.45, lab 06/D5
Grupa 4: środa 9 listopada 12.30-16.15, lab 06/D5Tydzień 7
14-18 listopada


Wykład #3 dot. przygotowywania prezentacji wspólny dla wszystkich grup.
Struktura prezentacji, przygotowywanie slajdów i wystąpienia.
Czas trwania: 60 minut.
Termin i miejsce: wtorek 15 listopada, godz. 16:40, sala 2.41/D17 (Katedra Informatyki).
Slajdy ze spotkania

Spotkania konsultacyjne.
Czas trwania: 45 minut.
Grupa 1: wtorek 11.00-11.45, lab 06/D5
Grupa 2: wtorek 12.30-13.15, lab 06/D5
Grupa 3: środa 11.00-11.45, lab 06/D5
Grupa 4: środa 12.30-13.15, lab 06/D5
Grupa 5: czwartek 14.15-15.00, lab 06/D5
Grupa 6: czwartek 15.30-16.15, lab 06/D5Tydzień 8
21-25 listopada


Spotkanie obowiązkowe. Przedstawienie pełnych wyników badań i ich dyskusja.
Czas trwania: 3 godziny 45 minut.
Grupa 1: wtorek 8.00-11.45, lab 06/D5
Grupa 2: wtorek 12.30-16.15, lab 06/D5
Grupa 3: środa 8.00-11.45, lab 06/D5
Grupa 4: środa 12.30-16.15, lab 06/D5
Grupa 5: czwartek 11.15-15.00, lab 06/D5
Grupa 6: czwartek 15.30-19.15, lab 06/D5Tydzień 9
28 listopada - 2 grudnia


Spotkania konsultacyjne.
Czas trwania: 45 minut.
Grupa 1: wtorek 14.00-14.45, lab 06/D5
Grupa 2: wtorek 14.45-15.30, lab 06/D5
Grupa 3: środa 11.00-11.45, lab 06/D5
Grupa 4: środa 12.30-13.15, lab 06/D5
Grupa 5: czwartek 14.15-15.00, lab 06/D5
Grupa 6: czwartek 15.30-16.15, lab 06/D5Tydzień 10
5-9 grudnia


Spotkanie obowiązkowe. Wygłoszenie prezentacji przygotowywanej pod obronę pracy inżynierskiej.
Czas trwania: 3 godziny 45 minut.
Grupa 1: wtorek 8.00-11.45, lab 06/D5
Grupa 2: wtorek 12.30-16.15, lab 06/D5
Grupa 3: środa 8.00-11.45, lab 06/D5
Grupa 4: środa 12.30-16.15, lab 06/D5
Grupa 5: czwartek 11.15-15.00, lab 06/D5
Grupa 6: czwartek 15.30-19.15, lab 06/D5Tydzień 11
12-16 grudnia


Spotkania konsultacyjne.
Czas trwania: 45 minut.
Grupa 1: wtorek 11.00-11.45, lab 06/D5
Grupa 2: wtorek 12.30-13.15, lab 06/D5
Grupa 3: środa 11.00-11.45, lab 06/D5
Grupa 4: środa 12.30-13.15, lab 06/D5
Grupa 5: czwartek 14.15-15.00, lab 06/D5
Grupa 6: czwartek 15.30-16.15, lab 06/D5