1.        Proszę napisać skrypt, który będzie sprawdzał, skąd zalogowali się wszyscy użytkownicy pracujący w systemie.

Niezbędne polecenia:

> w

> finger

> cut

> traceroute

2.        Proszę wymyślić skrypt, który będzie „pilnował” dostępu do konta.

3.        Proszę napisać skrypt

out,

który przy wylogowywaniu się z systemu zarchiwizuje wszystkie pliki w katalogu domowym, najlepiej z podkatalogami, zapisze je z bieżącą datą w nazwie w katalogu

bieżące archiwa

(jeżeli nie istnieje to go utworzy), usunie poprzednie archiwa i sprawdzi, czy przy archiwizacji nie wystąpiły błędy i zgłosi komunikat

ok.

jeżeli bez błędów albo wyświetli komunikat

bledy

a następnie wypisze wszystkie błędy.